საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სსმმ აკადემიის სმ ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის  მეურნეობის  მეცნიერებათა  აკადემია 

სოფლის  მეურნეობის  ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების

2018  წლის  19  სექტემბრის   სხდომის

დღის     წესრიგი:

თბილისი                                                    დასაწყისი  12  საათზე

 

1.     მიწის   მმართველობის   შესახებ.

           მომხსენებელი:   აკადემიკოსი  პაატა  კოღუაშვილი.

2.     მიმდინარე   საკითხები.

 

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com