საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სსმ მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

2018 წლის 28 სექტემბრის პრეზიდიუმის სხდომის

დღის  წესრიგი

თბილისი                                        12 საათი

1.სუბტროპიკულ მემცენარეობაში ორგანული წარმოების პერსპექტივების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი ვალერიან ცანავა.

 

2.ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის გარემოს დაცვისა და აგრობიომრავალფეროვნების საკოორდინაციო ცენტრში სამხრეთ კორეის რესპუბლიკის მევენახეობისა და მეღვინეობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის და კორეის უნივერსიტეტის მეცნიერების ვიზიტისა და ერთობლივი ექსპედიციის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე.

 

 

3.ინფორმაცია ევროპის ექსპერტთა საკონსულტაციო თათბირის შესახებ (პრაღა, ჩეხეთის რესპუბლიკა).

მომხსენებელი: პრეზიდენტის მოადგილე, დოქტორი ანატოლი გიორგაძე.

 

4.ინფორმაცია ნუტრიციოლოგიაში საერთშორისო სიმპოზიუმის შესახებ (თბილისი, 12-13 სექტემბერი).

მომხსენებელი: სურსათის უვნებლობისა და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ზურაბ ცქიტიშვილი.

 

5.ინფორმაცია 17-21 სექტემბერს თბილისში გამართულ ცხოველთა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპული რეგიონული კომისიის რიგით 28-ე კონფერენციის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი თენგიზ ყურაშვილი.

 

6.ინფორმაცია "მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი 2018"–ის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე.

 

7.მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com