საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის

13 თებერვლის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                     დასაწყისი      12 საათზე

1.       აკადემიკოს გოგოლა მარგველაშვილის ანგარიში 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ

2.       აკადემიკოს ზაურ ჩანქსელიანის ანგარიში 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ

3.       აკადემიკოს ვალერიან ცანავას ანგარიში 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ

4.       საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში აგრარულ სფეროში საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომისათვის 2018 წლის პრემიის მისანიჭებლად აგრონომიის განყოფილებაში საკონკურსოდ შემოსული აკადემიკოს რეზო ჯაბნიძის ნაშრომის «სუბტროპიკული კულტურების»  რეცენზირების შესახებ.

         მომხსენებელიაკადემიკოსი იუზა ვასაძე

5.       ფარული კენჭისყრის შედეგები.

6.       მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com