საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის

20 თებერვლის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                        დასაწყისი  12 საათზე

1      აკადემიკოს რევაზ ჩაგელიშვილის ანგარიში 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2      საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ვ. გულისაშვილის სატყეო ინსტიტუტის სამეცნიერო–კვლევითი პოტენციალისა და საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიასთან მისი კოორდინირებული საქმიანობის შესახებ.

         მომხსენებელი: ვ. გულისაშვილის სატყეო ინსტიტუტის დირექტორი, ს/მ დოქტორი გიორგი ქავთარაძე.

3      საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში აგრარულ სფეროში საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომისათვის 2018 წლის პრემიის მისანიჭებლად, სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილებაში საკონკურსოდ შემოსული  სოფლის მეურნეობის დოქტორ ნანა გოგინაშვილის, სოფლის მეურნეობის დოქტორ ირინა თვაურის, სოფლის მეურნეობის დოქტორ ზურაბ მანველიძის – «აჭარის ტყის იშვიათი სახეობების ინვენტარიზაციის მასალები» - გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომის (შიფრი 0105 სატყეო საქმე) რეცენზირების  შესახებ.

           მომხსენებელი: სოფლი მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი გიორგი გაგოშიძე.

4.       ფარული კენჭისყრის შედეგები.

5.       მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com