საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სსმ მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

2019 წლის  22 თებერვლის პრეზიდიუმის სხდომის

დღის წესრიგი

                                 ქ.თბილისი                                                                                                                         დასაწყისი  12   საათი

   

 

1.       საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ვ. გულისაშვილის სატყეო ინსტიტუტის სამეცნიერო-კვლევითი პოტენციალისა და საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიასთან მისი კოორდინირებული საქმიანობის შესახებ. 

         მომხსენებელი: საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ვ. გულისაშვილის სატყეო ინსტიტუტის დირექტორი, სოფლის მეურნეობის დოქტორი გიორგი ქავთარაძე;

2.       ჩაის კულტურის ტექნიკური რეგლამენტის პროექტის შესახებ

         მომხსენებლები: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნირებათა აკადემიის აკადემიკოსები: თამაზ კუნჭულია, თემურ რევიშვილი, ვალერიან ცანავა. ბილოგიის დოქტორი ქეთევან ლაფერაშვილი.

3.       ინფორმაცია აკადემიის 2018 წლის ფინანსური საქმიანობის  და 2019 წლის  ბიუჯეტის შესახებ.

        მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, დოქტორი  ანატოლი გიორგაძე,
მთავარი ბუღალტერი ნინო სოზიაშვილი
;

4.       აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარის ანგარიში 2018 წელს ჩატარებული  მუშაობისა და 2019 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

        მომხსენებელი: აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე აკადემიკოსი ნაპოლეონ ქარქაშაძე; აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე, აკადემიკოსი ჯემალ გუგუშვილი;

 5. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წესდებაში

     ცვლილებების შეტანის შესახებ.

     მომხსენებელი: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე;

6. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საერთო კრების მოწვევის შესახებ.

       მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე;

7. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებული “2018 წლის საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომების გამოსავლენი კონკურსის” შედეგების შესახებ.

      მომხსენებელი: კადემიის აკადემიკოს მდივნის მოვალეობის შემსრულებელი,

        აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე ;

8.       მიმდინარე საკითხები:

    1.საქართველოს პარლამენტის აპარატთან გაფორმებული მემორანდუმით გათვალისწინებული თანამშრომლობის შესახებ.

       მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე  

       აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, სამეცნიერო განყოფილებების         

       კოორდინატორი, დოქტორი ანატოლი გიორგაძე.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com