საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის

19 მარტის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                დასაწყისი 12 საათზე

        1-      აკადემიკოს ნაპოლეონ ქარქაშაძის ინფორმაცია 2018 წელს ჩატარებული
                  სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

       2-     აკადემიკოს ნოდარ ჭითანავას ინფორმაცია 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო
               მუშაობის შესახებ.

      3-     სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგია.

               მომხსენებელიაკადემიკოსი   ნოდარ  ჭითანავა.

  4 -     მიმდინარე საკითხები.

 

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com