საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების
2019 წლის 26 მარტის სხდომის

დღის წესრიგი       

თბილისი                                                                                   დასაწყისი 12 საათზე

1.       აკადემიკოს არჩილ ვაშაკიძის ინფორმაცია 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2.       აკადემიკოს ჯემალ კაციტაძის ინფორმაცია 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

3.       BACSA –ს მე-9 საერთაშორისო კონფერენციის (ბათუმი, აჭარა, აპრილი 2019 წელი) მომზადებასთან დაკავშირებით ჩასატარებელი ღონისძიებების შესახებ.

        მომხსენებელი:  აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე.

4.       მიმდინარე საკითხები.

 

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com