საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

კონფერენციის მასალები

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები

INTERNATIONAL SCIENTIFICAL-PRACTICAL CONFERENCE MATERIALS

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

 

 

Konferenciis mas 21 09 16

Konf masalebi 5 12 16
      pdfკონფერენციის მასალები, 27-09-2016     pdfკონფერენციის მასალები, 21-09-2016  pdfკონფერენციის მასალები, 05-12-2016

 

2013 conference
2014 conference
2015 conference
pdfკონფერენციის მასალები 2013 pdfკონფერენციის მასალები 2014 pdfკონფერენციის მასალები 2015

 

 

კონფერენციის რეგისტრაციის ფორმა

კონფერენციის რეგისტრაციის ფორმა

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com