საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სამეცნიერო განყოფილების სხდომები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის

18 ნოემბრის სხდომის

თბილისი                         დღის     წესრიგი                              14   საათი

1. სტიპენდიატ ნატო ჯაბნიძის 2020 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ

2. აჭარის ა/რ სოფლის მეურნეობის პერსპექტიული ამოცანების შესახებ

მომხსენებელი: სტიპენდიატი ნატო ჯაბნიძე

3. მიმდინარე საკითხები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების

2020 წლის 19 ნოემბრის სხდომის

       თბილისი                     დღის წესრიგი             დასაწყისი 12 საათზე

 

1. ბოცვრის ბიოლოგიური და სამეურნეო თავისებურებების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი ჯემალ გუგუშვილი

2. ცოცხალ ორგანიზმების ადაპტირების ბიოქიმიური საფუძვლების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი გურამ ტყემალაძე

3. მიმდინარე საკითხები

 საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების

2020 წლის 20 ნოემბრის სხდომის

       თბილისი                     დღის წესრიგი             დასაწყისი  12 საათზე

1. კაკლის ვიბრაციული დამხარისხებელი

მომხსენებელი: ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი გელა ჯავახიშვილი

2. საქართველოში სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის სერვისის რაციონალური ფორმების დამუშავება და სერვის ცენტრების ოპტიმალური განლაგების მეცნიერული დასაბუთება

მომხსენებელი: ტექნიკის დოქტორი გიორგი ქუთელია

3. მიმდინარე საკითხები

  

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების

2020 წლის   24 ნოემბრის სხდომის

 

       თბილისი                    დღის წესრიგი                  დასაწყისი 12 საათზე

 

1. საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში სამაისტრო და სადოქტორო კვლევების მდგომარეობის შესახებ.

მომხსენებლები: სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივნის მოადგილე, აკადემიკოსი გიორგი გაგოშიძე, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის პროფესორები: ნატო კობახიძე, გიორგი ქავთარაძე

2. მიმდინარე საკითხები

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის

25 ნოემბრის სხდომის

     თბილისი                                          დღის     წესრიგი                                  12   საათი

 

1. ვაზის გენოფონდის კვლევისა და განვითარების ღონისძიებები

მომხსენებელი: აკადემიკოსი ნოდარ ჩხარტიშვილი

2. მეხილეობა გორისა და კასპის მუნიციპალიტეტებში

მომხსენებელი: აკადემიკოსი ვაჟა კვალიაშვილი

3. მიმდინარე საკითხები

 

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

    

 სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო

განყოფილების     2020 წლის    26  ნოემბრის    სხდომის

 

       თბილისი                                       დღის წესრიგი                               დასაწყისი 12   საათზე

 

1მაღალხარისხოვანი, სპეციალიზებული ქართული ჩაის წარმოების განვითარების შესაძლებლობის და მისი სამეცნიერო უზრუნველყოფის შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიკოსი თემურ რევიშვილი, ტექნიკის დოქტორი თამაზ მიქაძე

2. მიმდინარე საკითხები