საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

პრეზიდიუმის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

 პრეზიდიუმის სხდომა - 2020 წლის 29 დეკემბერი.  

თბილისი                                                                    დასაწყისი 12 საათზე

დ ღ ი ს       წ ე ს რ ი გ ი

 

1.       ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის 2021 წლის პერპსექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

 

მომხსენებელი: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე, აკადემიის აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე, აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, დოქტორი ანატოლი გიორგაძე.

 

2.       ინფორმაცია - გორის მუნიციპალიტეტის მერიაში საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ აკადემიკოს ვაჟა კვალიაშვილის ქ. გორის საპატიო მოქალაქედ ასარჩევად წარდგინების შესახებ.

 

     მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე.

 

3.  მიმდინარე საკითხები