საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმი

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის

2021 წლის 29 იანვრის სხდომის

 

დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი

 

თბილისი                                                                                                დასაწყისი 12.00. საათზე

 1.  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების მიერ 2020 წელს ჩატარებული მუშაობისა და განყოფილების 2021 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებელი:  აკადემიის აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი,

                             აკადემიკოსი გოგოლა მარგველაშვილი.

 

2. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების მიერ 2020 წელს ჩატარებული მუშაობისა და განყოფილების 2021 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებელი:   აკადემიის მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო    

                               განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ჯემალ გუგუშვილი.

 

3. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების მიერ 2020 წელს ჩატარებული მუშაობისა და განყოფილების 2021 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებელი:  აკადემიის აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების

                               აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ მახარობლიძე.

 

4.   საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების მიერ 2020 წელს ჩატარებული მუშაობისა და განყოფილების 2021 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებელი:  აკადემიის სურსათის უვნებლობისა და სასურსათო

                        ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების

                               აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ზურაბ ცქიტიშვილი.

 

5.   საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების მიერ 2020 წელს ჩატარებული მუშაობისა და განყოფილების 2021 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის სამეცნიერო

                            განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ ჩაგელიშვილი.

 

6.  საქართველის სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების მიერ 2020 წელს ჩატარებული მუშაობისა და განყოფილების 2021 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების

                            აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ომარ ქეშელაშვილი.

 

7.  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ 2020 წელს ჩატარებული მუშაობისა და აკადემიის 2021 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

         

  მომხსენებლები:       აკადემიის პრეზიდენტი აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე;

                                        აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე.