საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სხდომები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის სხდომა

2021 წლის 26 თებერვლი

თბილისი                                                 ღის წესრიგი                           დასაწყისი 12 საათი

1. აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარის ანგარიში 2020 წელს გაწეული მუშაობისა და 2021 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, აკადემიკოსი ნაპოლეონ ქარქაშაძე;

თავჯდომარის მოადგილე აკადემიკოსი ჯემალ გუგუშვილი

2. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამეცნიერო-საკოორდინაციო ცენტრის მიერ 2020 წელს გაწეული მუშაობისა და 2021 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებელი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამეცნიერო-საკოორდინაციო ცენტრის დირექტორი, აკადემიკოსი ზაურ ფუტკარაძე.   

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების 2021 წლის

23 თებერვლის სხდომის

თბილისი                                                 ღის წესრიგი                           დასაწყისი 12 საათი

 1. ინფორმაცია აკადემიკოს გივი ჯაფარიძის ანგარიში 2020 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე

2. ინფორმაცია აკადემიკოს გიორგი გაგოშიძის ანგარიში 2020 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი გიორგი გაგოშიძე. 

3. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ სტიპენდიატთა ასარჩევ კონკურსში (გარემოს დაცვა და სატყეო საქმე - 1 ვაკანსია) მონაწილე კანდიდატის (დოქტორი ზვიად ტიგინაშვილი) მოხსენების მოსმენა.

4.საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ სტიპენდიატთა ასარჩევ კონკურსში მონაწილე კანდიდატისათვის აკადემიის საერთო კრებაზე რეკომენდაციის ან დაშვების მიცემა (ფარული კენჭისყრა).

5.მიმდინარე საკითხები.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგროინჟინერიისსამეცნიერო განყოფილების 2021 წლის

19 თებერვლის სხდომის

თბილისი                                                 ღის წესრიგი                           დასაწყისი 12 საათი

1. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ სტიპენდიატთა ასარჩევ კონკურსში (აგროინჟინერია - 1 ვაკანსია) მონაწილე კანდიდატთა (დოქტორები: შორენა კუპრეიშვილი, ხვიჩა გოჭოშვილი, მამუკა ბენაშვილი, ივანე კაპანაძე) მოხსენებების მოსმენა.

2. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ სტიპენდიატთა ასარჩევ კონკურსში მონაწილე კანდიდატებისათვის აკადემიის საერთო კრებაზე რეკომენდაციის ან დაშვების მიცემა (ფარული კენჭისყრა).

 3.მიმდინარე საკითხები