საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

გაყოფილების სხდომები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

ეკონომიკის სამეცნიერო   განყოფილების 2021 წლის

30 მარტ  სხდომის

      

თბილისი                     დღის   წესრიგი             დასაწყისი 12 საათზე

 

1. აკადემიკოს ნოდარ ჭითანავას ანგარიშ 2020 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

 

2. მიწის რესურსების მართვა.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი ნოდარ ჭითანავა;

 

3. მიმდინარე საკითხები.

                                                                                                                                       

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

       აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების

    2021 წლის 24 მარტის სხდომის

      

 

თბილისი                     დღის წესრიგი             დასაწყისი 12 საათზე

 

1.   აკადემიკოს ელგუჯა შაფაქიძის ანგარიში 2020 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2. სოფლის მეურნეობის ჰიდრომელიორაციის მიმართულების ეროვნული კოორდინატორის ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორის ედუარდ კუხალაშვილის ანგარიში.

მომხსენებელი: ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი ედუარდ კუხალაშვილი.

3.მიმდინარე საკითხები.

 

              

მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილება

მრგვალი მაგიდა

    

თბილისი                         2021 წლის 23 მარტი                   დასაწ. 14 საათზე

დღის წესრიგი:

 

  თემა:ჭეოს მომზადების ინოვაციური ტექნოლოგიის საწარმოო ათვისების შესახებ.“

პასუხისმგებელი ჩატარებაზე: მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილება; მეცხოველეობის მიმართულების ეროვნული კოორდინატორი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი   გიორგი მაძღარაშვილი.

 

        საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების

 2021 წლის 23 მარტის სხდომის

      

თბილისი                     დღის წესრიგი             დასაწყისი 12 საათზე

 

1. ვეტერინარიის მიმართულების ეროვნულ კოორდინატორთა ჯგუფის 2020 წლის ანგარიში;

 

მომხსენებელი: აკადემიკოსი თენგიზ ყურაშვილი.

2. საკვებწარმოების თანამედროვე მდგომარეობისა და მისი შემდგომი განვითარების პერსპექტივების შესახებ.

მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი იოსებ სარჯველაძე.

მიმდინარე საკითხები.

 

            საქართველოს სოფლის მეურნეობს მეცნიერებათა აკადემია

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების 2021 წლის

22 არტის სხდომის

      

 თბილისი                     დღის წესრიგი             დასაწყისი 12 საათზე

 

 1.  აკადემიკოს ნუგზარ ბაღათურიას ანგარიში 2020 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2ნაკლებად დაჟანგული ღვინის წარმოების ტექნოლოგიის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი ნუგზარ ბაღათურია.

მიმდინარე საკითხები.

              

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

       გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის სამეცნიერო  განყოფილების

                      2021 წლის 19 მარტის სხდომის

      

თბილისი                     დღის წესრიგი             დასაწყისი 12 საათზე

 

1. გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის მიმართულების ეროვნული კოორდინატორების მიერ 2020 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობის და 2021 წლის სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებლები: გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის მიმართულების ეროვნული კოორდინატორები, სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი, დოქტორი მარინე ბარვენაშვილი, გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების სწავლული მდივანი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი ლაშა დოლიძე.

2. მიმდინარე საკითხები.