საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განყოფილებების სხდომები ივნისში

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

პრეზიდიუმის 2021 წლის 25 ივნისის სხდომის

                        

თბილისი                  დღის წესრიგი             დასაწყისი 12 საათზე

1.    რისკის შეფასებისათვის სისტემური მიდგომის შესახებ.

მომხსენებელი: სურსათის უვნებლობისა და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ზურაბ ცქიტიშვილი

  1. 2.ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული ფაკულტეტის

მიერ 2020 წელს შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის შესახებ.

მომხსენებლები: ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, აკადემიკოსი როლანდ კოპალიანი;

აგრარული ფაკულტეტის დეკანი პროფ. ქეთევან კინწურაშვილი.

3. ინფორმაცია - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აჭარის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის 2020 წელს ჩატარებული

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის შესახებ.

მომხსენებელი: აჭარის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი აკადემიკოს ზაურ ფუტკარაძე.

4.  ინფორმაცია აკადემიის სტიპენდიატის, ქიმიის დოქტორის გიორგი ქვარცხავას 2020 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის სტიპენდიატი, ქიმიის დოქტორი გიორგი ქვარცხავა

5. მიმდინარე საკითხები.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების

2021 წლის 24 ივნისის სხდომის

თბილისი                     დღის წესრიგი             დასაწყისი 12 საათზე

1. აკადემიკოს ზაურ ფუტკარაძის ანგარიში 2020 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ

მომხსენბელი: კადემიკოს ზაურ ფუტკარაძე.

2. მოტობლოკის ბაზაზე ბაზოს წარმომქმნელი და მულჩსაფარი ინოვაციური სასოფლო-სამეურნეო კომბინირებული აგრეგატის შესახებ.

მომხსენბელი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სტიპენდიატი, ტექნიკის დოქტორი გიორგი ქუთელია.

  1. 3.მიმდინარე საკითხები.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების

2021 წლის 23 ივნისის სხდომის

თბილისი                      დღის წესრიგი            დასაწყისი 12 საათზე

1. ორგანული სოფლის მეურნეობის განვითარების პრობლემები საქართველოში

მომხსენებელი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, აკადემიის სტიპენდიატი,

სოფლის მეურნეობის დოქტორი ანატოლი გიორგაძე.

2. მიმდინარე საკითხები.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია 

ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების 2021 წლის

22 ივნისის სხდომის

          თბილისი                        დღის     წესრიგი                     14   საათი       

                                                                 

1. აკადემიკოს რევაზ ასათიანის ანგარიში 2020 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსრევაზ ასათიანი.

2. ირიგაციისა და დრენაჟის სფეროში ინსტიტუციონალური მოწყობის საერთაშორისო მოდელების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსრევაზ ასათიანი.

  1. 4.მიმდინარე საკითხები.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის სამეცნიერო  განყოფილების

2021 წლის 21 ივნისის სხდომის

თბილისი                    დღის წესრიგი             დასაწყისი 12 საათზე

1. აჭარის ტყეების   სანიტარული მდგომარეობა და პრევენციის ღონისძიებები.

მომხსენებელი:  საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერიძის სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორი, სოფლის მეურნეობის დოქტორი რეზო ვასაძე.

2. მიმდინარე საკითხები.

საქართველოს  სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საკონფერენციო დარბაზში

2021 წლის 17 ივნისს, 14 საათზე

 

გაუდაბნოებასთან და გვალვასთან ბრძოლის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით ჩატარდება სემინარი თემაზე:

„დეგრადირებული მიწების გარდაქმნა ჯანსაღ სავარგულებად“

          

პასუხისმგებელი შესრულებაზე: აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილება.

მისამართი: თბილისი ივ. ჯავახიშვილის ქუჩა № 51, II სართული, საქართველოს სოფლის

მეურნეობის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია.

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; web-site-www.gaas.dsl.ge

 

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების 2021 წლის

17 ივნისის სხდომის

თბილისი                      დღის წესრიგი             დასაწყისი 12 საათზე

1. აკადემიკოს იუზა ვასაძის ანგარიში 2020 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი იუზა ვასაძე.

2. უდაბნოში ცხოვრების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი გოგოლა მარგველაშვილი.

  1. 5.მიმდინარე საკითხები.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო

განყოფილების 2021 წლის 15 ივნისის სხდომის

      

თბილისი                     დღის წესრიგი             დასაწყისი 12 საათზე

1. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის

რისკის შეფასების სამსახურის მიერ 2020 წელს შესრულებული სამუშაოების ანგარიშების განხილვა.

2. მიმდინარე საკითხები.