საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სექტემბრის სხდომები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

 პრეზიდიუმის

2021 წლის 29 სექტემბრის სხდომის

                        

       თბილისი                        დღის წესრიგი              დასაწყისი 12 საათზე

 

1.საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში აკადემიის ნამდვილი წევრის (აკადემიკოსის) ვაკანტურ ადგილებზე გამოცხადებული კონკურსის ჩატარების ვადების შესახებ.

მომხსენებელი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე;

 

2.   სუბტროპიკული სოფლის მეურნეობის პრიორიტეტული მიმართულებების ეკონომიკური და ეკოლოგიური ასპექტების შესახებ.

მომხსენებელი:   აკადემიკოსი როლანდ კოპალიანი.

3.   ევროპის ახალი (2030) სატყეო სტრატეგია და გამოწვევები საქართველოს სატყეო სექტორისთვის.

მომხსენებელი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სტიპენდიატი,

სატყეო საქმის დოქტორი გიორგი ქავთარაძე.

4. მიმდინარე საკითხები.

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის

სამეცნიერო განყოფილების

2021 წლის 28 სექტემბრის სხდომის

 

თბილისი                     დღის წესრიგი             დასაწყისი 12 საათზე

 

1. სურსათის უვნებლობის რისკის შეფასების ინიცირების პროცედურების დოკუმენტის განხილვის შესახებ.

 

მომხსენებელი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სტიპენდიატი,

USBA პროექტის ექსპერტი-კონსულტანტი, ქიმიის დოქტორი დარეჯან დუღაშვილი.

2. მიმდინარე საკითხები.

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების

2021 წლის 24 სექტემბრის სხდომის

 

         თბილისი               დღის წესრიგი               დასაწყისი 12 საათზე

 

1. სუბტროპიკული სოფლის მეურნეობის პრიორიტეტული მიმართულებების  ეკონომიკური და ეკოლოგიური ასპექტების შესახებ.

 

მომხსენებელი: აკადემიკოსი როლანდ კოპალიანი.

 2მიმდინარე საკითხები.

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების

2021 წლის 22 სექტემბრის სხდომის

 

თბილისი         დღის   წესრიგი       დასაწყისი 12 საათზე

 

1. აკადემიკოს ნაპოლეონ ქარქაშაძის ანგარიში 2020 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

 

მომხსენებელი: აკადემიკოსი ნაპოლეონ ქარქაშაძე.

 

2. მიმდინარე საკითხები.

             

 საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების

2021 წლის 20 სექტემბრის სხდომის

 

თბილისი                      დღის წესრიგი             დასაწყისი 12 საათზე

 

1. აკადემიკოს ჯემალ კაციტაძის ანგარიში 2020 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

 

მომხსენბელი: აკადემიკოს ჯემალ კაციტაძე.

 

2.მიმდინარე საკითხები.

 

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის სამეცნიერო   განყოფილების

2021 წლის 17 სექტემბრის სხდომის

 

თბილისი                       დღის წესრიგი             დასაწყისი 12 საათზე

 

1.  საქართველოს სუბალპურ ტყის ეკოსისტემაში დაცვით-ეკოლოგიური ფუნქციების მდგრადობის,

მათი თანამედროვე მდგომარეობისა და აღდგენითი ღონისძიებების შესახებ.

 

მომხსენებელი: გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების სწავლული მდივანი,

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი ლაშა დოლიძე.  

 

2.    მიმდინარე საკითხები.

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების

 2021 წლის 13 სექტემბრის სხდომის

 

        თბილისი                     დღის წესრიგი             დასაწყისი 12 საათზე

 

1. ბოცვრის გამოზრდის თანამედროვე ტექნოლოგიების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი ჯემალ გუგუშვილი;

თანამომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის დოქტორი მარინე ბარვენაშვილი.

 

2. მიმდინარე საკითხები.