საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სხდომები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

          პრეზიდიუმის 2022 წლის 31 მაისის სხდომის

                        

       თბილისი                  დღის წესრიგი             დასაწყისი 12 საათზე

1. ინფორმაცია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია და ტექნოლოგიები ევროპაში და პერსპექტივები“ შედეგების შესახებ. 

მომხსენებლები: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე; აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი, აკადემიის აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე; აკადემიის აგროინჟინერიის მეცნიერებათა განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ მახარობლიძე.

2. აკადემიის მიერ საერთაშორისო და ადგილობრივ პარტნიორ ორგანიზაციებთან გაფორმებული მემორანდუმების შესრულების მიმდინარეობის შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე; აკადემიის აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი, აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე; ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი თამაზ ბაციკაძე.  

3. აკადემიის მუდმივმოქმედი გამოფენის განახლებისა და მისი სრულყოფის ღონისძიებების შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე; აკადემიის აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი, აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე; აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, აკადემიკოსი ანატოლი გიორგაძე;

 

4. აკადემიის სტიპენდიატის ტექნიკის დოქტორის გიორგი ქუთელიას მიერ 2021 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობისა და სამომავლო გეგმების შესახებ.

5. ინფორმაცია ქუთაისის აკ. წერეთლის უნივერსიტეტის აგრარული ფაკულტეტის მიერ 2021 წელს ჩატარებული სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის შედეგებისა და 2022 წლის ამოცანების შესახებ. 

მომხსენებლები: ქუთაისის    აკ.   წერეთლის უნივერსიტეტის რექტორი, აკადემიკოსი როლანდ კოპალიანი; აგრარული ფაკულტეტის დეკანი, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი ქეთევან კინწურაშვილი.  

6. მიმდინარე საკითხები.

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგრონომიულ მეცნიერებათა განყოფილების

2022 წლის 25 მაისის სხდომის 

 

თბილისი               დღის წესრიგი               დასაწყისი 12 საათზე

1. აკადემიკოს იუზა ვასაძის ანგარიში 2021 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობისა და  სამომავლო გეგმების შესახებ.

2. ინფორმაცია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის 2021 წლის სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობისა და 2022 წლის ამოცანების შესახებ.

მომხსენებელი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დეკანი, დოქტორი გიგა ქვარცხავა.

3. მიმდინარე საკითხები.

 საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის გარემოს დაცვისა

და სატყეო საქმის მეცნიერებათა განყოფილების 2022 წლის 23 მაისის სხდომის

   თბილისი                  დღის წესრიგი             დასაწყისი 12 საათზე

 1. ტყის ეროვნული აღრიცხვის წინასწარი შედეგებისა და ტყის საინფორმაციო და მონიტორინგის სისტემის შესახებ;

მომხსენებელი:  ლაშა ძაძამია-გერმანული კომპანიის მრჩეველი სატყეო პოლიტიკის საკითხებში;

თანამომხსენებლები:  პაატა ტორჩინავ - სატყეო პოლიტიკის სამმართველოს მეტყევე ექსპერტი;

შალვა ნოზაძე - სატყეო პოლიტიკის სამმართველოს მეტყევე სპეციალისტი;

ბექა კობერიძე - გერმანული კომპანიის მრჩეველი ტყის კონტროლისა და ზედამხედველობის საკითხებში.

2. მიმდინარე საკითხები

          

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

მეცხოველეობის და ვეტერინარიის მეცნიერებათა განყოფილების

2022 წლის 20 მაისის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                                                   დასაწყისი 12 საათზე

 

1. მეფუტკრეობაში თანამედროვე ტენდენციების, როგორც ქართული მთის სოფლის განვითარების ხელშემწყობი ფაქტორის შესახებ;

 მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის დოქტორი მაია ფეიქრიშვილი;

2. მიმდინარე საკითხები.

  

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

             საკონფერენციო დარბაზში 2022 წლის 20 მაისს 13 საათზე, ფუტკრების  

               საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ტარდება სემინარი თემაზე

„თანამედროვე მეფუტკრეობის ტენდენციები საქართველოში“

სემინარის ორგანიზატორი: აკადემიის მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის მეცნიერებათა განყოფილება

(აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ჯ. გუგუშვილი);

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის    

აგროინჟინერიის მეცნიერებათა  განყოფილების  2022 წლის    16 მაისის სხდომის 

 

თბილისი             დღის წესრიგი     დასაწყისი 12 საათზე

1. დაუმუშავებელი სასოფლო სამეურნეო მიწების რეაბილიტაციის სამანქანო ტექნოლოგიის და მანქანათა კომპლექსის დამუშავების შესახებ.

მომხსენებელი: ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი ზაზა მახარობლიძე;

2. ინფორმაცია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციისათვის „სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია და ტექნოლოგიები ევროპაში და პერსპექტივები“ მზადების შესახებ.

მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი, აკადემიის აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე.

3. მიმდინარე საკითხები.