საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

2022 წლის ივლისის ღონისძიებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

   პრეზიდიუმის 2022 წლის 29 ივლისის სხდომის  

       თბილისი                                           დღის წესრიგი:                       დასაწყისი 12 საათზე

1. რძის გადამუშავების ინოვაციური ტექნოლოგიის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი ედიშერ კვესიტაძე.  

2. მიმდინარე საკითხები.

           

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში 2022 წლის 28 ივლისს 13 საათზე

გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის მეცნიერებათა განყოფილების ორგანიზებით ჩატარდება ბუნების დაცვის მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილი თემატური სხდომა:

„მარიამჯვრის დაცული ტერიტორია და მისი როლი ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციის საქმეში“       

                 მომხსენებელი:   საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სტიპენდიატი,

სოფლის მეურნეობის დოქტორი ზვიად ტიგინაშვილი.

               

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის მეცნიერებათა განყოფილების

2022 წლის 28 ივლისის სხდომის

თბილისი                  დღის წესრიგი:             დასაწყისი 12 საათზე

1. გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის მიმართულების ეროვნული კოორდინატორების მიერ 2021 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობის და 2022 წლის სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებლები: გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის მიმართულების ეროვნული კოორდინატორები; სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი,   აკადემიკოსი ლაშა დოლიძე.

2. მიმდინარე საკითხები.

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მეცხოველეობის და ვეტერინარიის მეცნიერებათა განყოფილების

2022 წლის 27 ივლისის სხდომის

         თბილისი              დღის წესრიგი:              დასაწყისი 12 საათზე

1. ახალი მიდგომები სარძეო მიმართულების ძროხის ექსტერიერის შეფასებაში.

მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი გიული გოგოლი.

2. მიმდინარე საკითხები.

      საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის    

     აგროინჟინერიის მეცნიერებათა განყოფილების 2022 წლის

21 ივლისის სხდომის

თბილისი             დღის წესრიგი:     დასაწყისი 12 საათზე

 

      

1. აკადემიკოს ზაურ ფუტკარაძის ანგარიში 2021 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ

(დღის წესრიგის საკითხების წინასწარ გასაცნობად აკად. ზ. ფუტკარაძის საქმიანობის 2021 წლის ანგარიში  იხილეთ ბმულზე);

2. აჭარაში მექანიზაციის განვითარების პრიორიტეტების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი ზაურ ფუტკარაძე(დღის წესრიგის საკითხების წინასწარ გასაცნობად აკად. ზ. ფუტკარაძის მოხსენება იხილეთ ბმულზე); 

3. მიმდინარე საკითხები.

 

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს 2022 წლის 20 ივლისის სხდომის

თბილისი           დღის წესრიგი           დასაწყისი 13 საათზე

1. საქართველოს მეაბრეშუმეობის აღდგენა-განვითარება სახელმწიფოს მოვალეობაა.

მომხსენებლები: სოფლის მეურენობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი,  

აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე, სოფლის მეურნეობის დოქტორი ნარგიზ ბარამიძე

2. მიმდინარე საკითხები

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

აგრარული ინოვაციების კომისიის 2022 წლის 13 ივლისის სხდომის

თბილისი                       დღის წესრიგი:         დასაწყისი 14 საათზე

1.აგრარული სექტორის ინტენსიური განვითარების როლი რეგიონული ეკონომიკის ინკლუზიურ ზრდაში.

მომხსენებელი: Georgian GAP (კარგი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკა) სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე გოჩა ცოფურაშვილი.

2. მიმდინარე საკითხები.

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგრონომიულ მეცნიერებათა  განყოფილების 

2022  წლის 12  ივლისის  სხდომის

თბილისი                       დღის  წესრიგი:               დასაწყისი 12 საათზე

 

1.აკადემიკოს ვაჟა კვალიაშვილის ანგარიში 2021 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ (დღის წესრიგის საკითხების წინასწარ გასაცნობად აკად. ვ. კვალიაშვილის საქმიანობის 2021 წლის ანგარიში  იხილეთ ბმულზე);

2.ქართული  ვაზის  და  ხეხილოვანთა  გენეტიკური  რესურსები,

მომხსენებელი: აკად. ვ. კვალიაშვილი (დღის წესრიგის საკითხების წინასწარ გასაცნობად აკად. ვ. კვალიაშვილის მოხსენება იხილეთ ბმულზე);

3. მიმდინარე საკითხები.