საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სხდომები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

 პრეზიდიუმის 2023 წლის 31 იანვრის სხდომის

                        

       თბილისი                             დღის წესრიგი                  დასაწყისი 12 საათზე

1. ინფორმაცია აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების მიერ 2022 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობის შედეგებისა და 2023 წლის ამოცანების შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე; აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე

2. ინფორმაცია აკადემიის აგრონომიულ მეცნიერებათა განყოფილების მიერ 2022 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის აგრონომიულ მეცნიერებათა განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი გოგოლა მარგველაშვილი

3. ინფორმაცია აკადემიის მეცხოველეობის და ვეტერინარიის მეცნიერებათა განყოფილების მიერ 2022 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის მეცხოველეობის და ვეტერინარიის მეცნიერებათა განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ჯემალ გუგუშვილი

    4.  ინფორმაცია აკადემიის აგროინჟინერიის მეცნიერებათა განყოფილების მიერ 2022 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობისშესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის აგროინჟინერიის მეცნიერებათა განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ მახარობლიძე

5. ინფორმაცია აკადემიის სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის მეცნიერებათა განყოფილების მიერ 2022 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობისშესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის სურსათის უვნებლობისა და სასურსათო ტექნოლოგიის მეცნიერებათა განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ზურაბ ცქიტიშვილი

6. ინფორმაცია აკადემიის გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის მეცნიერებათა განყოფილების  მიერ 2022 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობისშესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის მეცნიერებათა განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ ჩაგელიშვილი

7. ინფორმაცია აკადემიის ეკონომიკურ მეცნიერებათა განყოფილების  მიერ 2022 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობისშესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის ეკონომიკურ მეცნიერებათა განყოფილების  აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ომარ ქეშელაშვილი

8. მიმდინარე საკითხები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის მეცნიერებათა განყოფილების

2023 წლის 26 იანვრის სხდომის

თბილისი                  დღის წესრიგი             დასაწყისი 12 საათზე

1.ინფორმაცია აკადემიის გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის მეცნიერებათა განყოფილების 2022 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობისშესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიის გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის მეცნიერებათა განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ ჩაგელიშვილი; სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი, აკადემიკოსი ლაშა დოლიძე

2. აკადემიკოს რევაზ ჩაგელიშვილის ანგარიში 2022 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

3. მიმდინარე საკითხები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

აგრარული ინოვაციების კომისიის 2023 წლის 25 იანვრის სხდომის

თბილისი                     დღის წესრიგი         დასაწყისი 14 საათზე

1.ინოვაციური პროდუქტების შექმნის მიმართულებაში "აგროჰაბის" გადამამუშავებელი საწარმოს როლის შესახებ.

მომხსენებელი: „აგროჰაბის“ ხილ-ბოსტნეულის გადამუშავების ინჟინერ-ტექნოლოგი, ექსპერტი ცინული ნაცვლიშვილი

2. მიმდინარე საკითხები

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის

მეცნიერებათა განყოფილების 2023 წლის 25 იანვრის სხდომის  

 

თბილისი             დღის წესრიგი               დასაწყისი     12 საათი

 

1. ინფორმაცია აკადემიის სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის მეცნიერებათა განყოფილების მიერ 2022 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობისშესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიის სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის მეცნიერებათა განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ზურაბ ცქიტიშვილი; სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი, დოქტორი მარინე ბარვენაშვილი.

2. აკადემიკოს ზურაბ ცქიტიშვილის ანგარიში 2022 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

3. მიმდინარე საკითხები

         

         საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის    

     აგროინჟინერიის მეცნიერებათა განყოფილების 2023 წლის     24 იანვრის სხდომის

თბილისი            დღის წესრიგი      დასაწყისი 12 საათზე

 

1.ინფორმაცია აკადემიის აგროინჟინერიის მეცნიერებათა განყოფილების 2022 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობისშესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიის აგროინჟინერიის მეცნიერებათა განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ მახარობლიძე; სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი დოქტორი მარინე ბარვენაშვილი.

2. აკადემიკოს რევაზ მახარობლიძის ანგარიში 2022 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

3. მიმდინარე საკითხები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის 

აგრონომიულ მეცნიერებათა განყოფილების

2023 წლის23 იანვრის სხდომის

        

თბილისი               დღისწესრიგი               დასაწყისი 12 საათზე

 

1. ინფორმაცია აკადემიის აგრონომიულ მეცნიერებათა განყოფილების მიერ 2022 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობისშესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიის აგრონომიულ მეცნიერებათა განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი გოგოლა მარგველაშვილი, სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი, დოქტორი მარინე ბარვენაშვილი.

2. აკადემიკოს გოგოლა მარგველაშვილის ანგარიში 2022 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

3.  მიმდინარე საკითხები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიისმეცხოველეობის და

ვეტერინარიის მეცნიერებათა განყოფილების

2023  წლის  20 იანვრის სხდომის

         თბილისი              დღის წესრიგი              დასაწყისი 12 საათზე

 

 

1. ინფორმაცია აკადემიის მეცხოველეობის და ვეტერინარიის მეცნიერებათა განყოფილების   მიერ 2022 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობისშესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიის მეცხოველეობის და ვეტერინარიის მეცნიერებათა განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ჯემალ გუგუშვილი; სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი დოქტორი მარინე ბარვენაშვილი.

2. აკადემიკოს ჯემალ გუგუშვილის ანგარიში 2022 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

3.   მიმდინარე საკითხები  

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკურ მეცნიერებათა განყოფილების

2023 წლის 18 იანვრის სხდომის

 თბილისი                 დღის   წესრიგი                 დასაწყისი 12 საათზე

 1. ინფორმაცია აკადემიის ეკონომიკურ მეცნიერებათა განყოფილების მიერ 2022 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიის ეკონომიკურ მეცნიერებათა განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ომარ ქეშელაშვილი; სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი, აკადემიკოსი ლაშა დოლიძე.

2. აკადემიკოს ომარ ქეშელაშვილის ანგარიში 2022 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

3.   მიმდინარე საკითხები