საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

საერთო კრება

საქართველოს სოფლის მეურნეობის   მეცნიერებათა აკადემიის

2023 წლის 25 მაისის საერთო კრების

 

ქ. თბილისი                                                                                                  დასაწყისი 14 საათზე

  დ ღ ი ს     წ ე ს რ ი გ ი

 

1. აკადემიის პრეზიდენტის ასარჩევად საარჩევნო კამპანიის მაღალორგანიზებულად მომზადებისა და ჩატარების მიზნით შექმნილი

საექსპერტო-საკონკურსო  კომისიის მიერ ჩატარებული მუშაობის შედეგების შესახებ.

მომხსენებელი: საექსპერტო-საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარე, აკადემიკოსი ნოდარ ჭითანავა.

2. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის არჩევნები.

3. მიმდინარე საკითხები.