საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის

23 ოქტომბრის სხდომის

 

       თბილისი                     დღის წესრიგი             დასაწყისი 12 საათზე

 

1.   მცენარის ზრდის სტიმულატორების (ენერგოაქტივატორების) გამოყენება სოფლის მეურნეობაში

მომხსენებელი: აკადემიკოსი გოგოლა მარგველაშვილი

 

 2. კვების მრეწველობაში მეორადი ნედლეულის რესურსებისა და მათი გადამუშავების ინოვაციური ტექნოლოგიების შესახებ.

 

მომხსენებელი: აკადემიკოსი ნუგზარ ბაღათურია

3. მიმდინარე საკითხები

მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

 

მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების

                       2020 წლის 21 ოქტომბრის სხდომის

 

       თბილისი                     დღის წესრიგი             დასაწყისი 12 საათზე

 

1.   შინაური ცხოველების მიერ ზოონოზური დაავადებების გავრცელების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი თენგიზ ყურაშვილი

2. მიმდინარე საკითხები

სამეცნიერო კონფერენცია: „კლიმატის ცვლილება და აგრობიომრავალფეროვნება“

სამეცნიერო კონფერენცია ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში 2020 წლის 25 სექტემბერს, დასაწყისი 12 საათზე

სამეცნიერო კონფერენციის ორგანიზატორები:

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები საქართველო

მ ო ხ ს ე ნ ე ბ ე ბ ი

კონფერენციის გახსნა - გივი ჯაფარიძე - აკადემიკოსი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი;

მისალმებები - ნათია იორდანიშვილი, ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილე;

ავთანდილ გელაძე - საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები საქართველო;

 1. 1.გლობალური კლიმატის ცვლილების გავლენა საქართველოს ტყის ეკოსისტემების დაცვით-ეკოლოგიური ფუნქციების მდგრადობაზე.

გივი ჯაფარიძე - აკადემიკოსი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი;

რევაზ ჩაგელიშვილი - აკადემიკოსი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივნი;

გიორგი გაგოშიძე -აკადემიკოსი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივნის მოადგილე;

ლაშა დოლიძე - სოფლის მეურნეობის მეცნიერებთა დოქტორი,საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების სწავლული მდივანი;

შესვენება - 15 წუთი

 1. 2.კლიმატის ცვლილებების გავლენა ლეპტოსპიროზის გავრცელებაზე გარემოში

თენგიზ ყურაშვილი - აკადემიკოსი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

ლევან ციცქიშვილი - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი

ეკატერინე სანაია- საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემებისინჟინერინგის ფაკულტეტი

 1. 3.კლიმატის ცვლილება და მისი გავლენა მწერებზე.

ანგელინა ნიკოლაშვილი- ბიოლოგიის დოქტორი,საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ჩაის, სუბტროპიკული კულტურებისა და ჩაის მრეწველობის ინსტიტუტი.

 1. 4.ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბუნებრივი წყლების მძიმე ლითონებით დაბინძურების შესწავლა და მათი ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნება.

ელინა ბაქრაძე -ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი გარემოს დაცვის ეროვნული სააგენტო

ლალი შავლიაშვილი -სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

გულჩინა კუჭავა -ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი გარემოს დაცვის ეროვნული სააგენტო

შესვენება 15 წუთი

 1. 5.კლიმატური პირობების გავლენა საქართველოს საზღვრებში არსებული ხილ-კენკროვანთა გენეტიკური რესურსების ქიმიურ შედგენილობაზე.

ნუგზარ ბაღათურია - აკადემიკოსი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კვების მრეწველობის ინსტიტუტის დირექტორი.

მარიამ ლოლაძე -საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კვების მრეწველობის ინსტიტუტისმეცნიერ-თანამშრომელი

გეგა ბაღათურია -საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კვების მრეწველობის ინსტიტუტისმეცნიერ-თანამშრომელი

 1. 6.ნიადაგის ნაყოფიერების მართვა კლიმატურ ცვლილებების ფონზე.

გიორგი ორმოცაძე - სოფლის მეურნეობის დოქტორი, სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი

ზაურ ჩანქსელიანი - აკადემიკოსი, დოქტორი, სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ნიადაგის კვლევის სამსახურის უფროსი

გიორგი ღამბაშიძე - სოფლის მეურნეობის დოქტორი, სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი

გიორგი გვენცაძე -სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი

 1. 7.საქართველოსთვის დამახასიათებელი ფიტოცენოზების მდგრადობის პარამეტრების კვლევა მაღალი ტემპერატურისა და რადიაციული ზემოქმედების პირობებში.

მიხეილ გოგებაშვილი - ი.ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის რადიაციული უსაფრთხოების პრობლემათა ლაბორატორია

ნაზი ივანიშვილი- ი.ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის რადიაციული უსაფრთხოების პრობლემათა ლაბორატორია

ელენე სალუქვაძე - ი.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ვ.ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი

გიორგი ბადრიშვილი - გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო ცენტრი

 1. 8.ციტრუსოვანთა ბიომრავალფეროვნება   - საქართველოს სუბტროპიკების ფლორისტული ლანდშაფტის მნიშვნელოვანი კომპონენტი და მათი სელექციის მნიშვნელობა ეკოლოგიისათვის.

ზურაბ ბუკია- სოფლის მეურნეობის დოქტორი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ალ. ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტი

 1. 9.შემაჯამებელი დისკუსია

10. კონფერენციის დეკლარაციის მიღება

სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: კლიმატის ცვლილება და საქართველოს აგრობიომრავალფეროვნება

ა/წ 25 სექტემბერს  12 საათზე საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიისა და „მწვანეთა მოძრაობის“  ორგანიზებით ონლაინ რეჟიმში ტარდება სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „კლიმატის ცვლილება და აგრობიომრავალფეროვნება“.

კონფერენციაში მონაწილეობის მიღების მსურველებს  გთხოვთ იხილოთ ზუმის კოდი.


Topic: 
სამეცნიერო  კონფერენცია თემაზე:  კლიმატის  ცვლილება და  საქართველოს  აგრობიომრავალფეროვნება
Time: Sep 25, 2020 12:00 PM Baku, Tbilisi, Yerevan

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/72211986873?pwd=MDJ1UW5vVzFNdWVySkZuYnlIY0ptUT09

Meeting ID: 722 1198 6873
Passcode: R70pRK

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმი

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

პრეზიდიუმის 2020 წლის 30 ექტემბრის სხდომის

           დღის     წესრიგი                      

თბილისი                                                                12   საათი

1.საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის 2019 წლის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიშის შესახებ.

მომხსენებლები: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის დირექტორი, პროფესორი ლევან უჯმაჯურიძე.

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის დირექტორის მოადგილე ნოდარ ხატიაშვილი.

 1. მიმდინარე საკითხები.

გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების

2020 წლის 23 სექტემბრის სხდომის

დღის     წესრიგი

თბილისი                                               12   საათი

 

1. საქართველოს სუბალპურ ტყის ეკოსისტემაში დაცვით-ეკოლოგიური ფუნქციების მდგრადობის, მათი თანამედროვე მდგომარეობისა და აღდგენითი ღონისძიებების შესახებ.

მომხსენებლები: გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივნის მოადგილე, აკადემიკოსი გიორგი გაგოშიძე; გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების სწავლული მდივანი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი ლაშა დოლიძე.

2. მიმდინარე საკითხები

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის

22 ექტემბრის სხდომის

           დღის     წესრიგი                      

თბილისი                                                                12 საათი

1. სუბტროპიკული სოფლის მეურნეობის თანამედროვე მდგომარეობისა და მისი განვითარების პერსპექტივების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი როლანდ კოპალიანი.

2. კლიმატის ცვლილების გავლენა საქართველოს დამლაშებული ნიადაგების ფართოის ზრდაზე, ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების და ბიოლოგიური აქტივობის გაუარესებაზე.

მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის დოქტორი რევაზ ლოლიშვილი.

მიმდინარე საკითხები

სამეცნიერო კონფერენცია

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადება

2020 წლის 25 სექტემბერს, 12-00 საათზე ჩატარდება სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „კლიმატის ცვლილება და საქართველოს აგრობიომრავალფეროვნება“.

კონფერენცია ჩატარდება საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საკონფერენციო დარბაზში.

მისამართი: თბილისი, ივ.ჯავახიშვილის ქუჩა #51, მე-2 სართული.

           კონფერენციის მონაწილეებმა უნდა წარმოადგინონ სტატიის ელექტრონული ვერსია სამეცნიერო შრომათა კრებულში დასაბეჭდად აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების სწავლულ მდივანთან დოქტ. მარინე ბარვენაშვილთან ელ. ფოსტა This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. არაუგვიანეს 2020 წლის 15 სექტემბრისა (სტატიის ელექტრონული ვერსიის წარმოდგენის წესი იხილეთ ბმულზე).

კონფერენციის შრომათა კრებულის ელექტრონული ვერსია დაეგზავნება სტატიის ავტორს/ავტორებს კონფერენციის ჩატარებიდან არა უგვიანეს 10 დღისა

         

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნირებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს 2020 წლის 21 ივლისის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნირებათა აკადემიის

სამეცნიერო საბჭოს 2020 წლის 21 ივლისის სხდომის

თბილისი                                   დღის წესრიგი                        დასაწყისი 13 საათზე

 

1. საქართველოში პურპროდუქტების წარმოების მდგომარეობის შესახებ.

 

მომხსენებელი: ტექნიკის დოქტორი მალხაზ დოლიძე

 

2. საქართველოს ტყის ბიომრავალფეროვნების შესახებ.

 

მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი ლაშა დოლიძე

 

3. მიმდინარე საკითხები

 1. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის 17 ივლისის სხდომა
 2. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის 16 ივლისის სხდომა
 3. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის 15 ივლისის სხდომა
 4. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია აგრარული ინოვაციების კომისიის 2020 წლის 15 ივლისის სხდომა
 5. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის 2020 წლის 14 ივლისის საერთო კრება
 6. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის 13 ივლისის სხდომა
 7. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის 7 ივლისის სხდომა
 8. განცხადება
 9. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის 2020 წლის 25 ივნისის სხდომის დღის წესრიგი
 10. განცხადება