საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სსმ მეცნიერებათა აკადემია, აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების საერთო კრება

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის  8 მაისის საერთო კრების

დღის   წესრიგი

თბილისი                                                                          დასაწყისი 13 საათზე

1. ინფორმაცია აკადემიის აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილებაში გამოცხადებულ აკადემიის სტიპენდიანტის ვაკანტურ ადგილზე კონკურსანტებისმიერ წარმოდგენილი საკონკურსო დოკუმენტაციის შესახებ.

მომხსენებელი: საექსპერტო-სასკონკურსო კომისიის წევრი აკადემიკოსი არჩილ ვაშაკიძე.

2. ტექნიკის აკადემიური დოქტორის გიორგი ქუთელიას მოხსენება სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ.

3. ტექნიკის აკადემიური დოქტორის მერაბ ქვარცხავას მოხსენება სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ.

4. ტექნიკის აკადემიური დოქტორის ედიშერ მიდელაშვილის მოხსენება სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ.

5. ტექნიკის აკადემიური დოქტორის მამუკა ბენაშვილის მოხსენება სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ.

6. ტექნიკის აკადემიური დოქტორის ივანე კაპანაძის მოხსენება სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ.

7.   ფარული კენჭისყრა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ სტიპენდიანტების ასარჩევ კონკურსში მონაწილე კანდიდატებისათვის აკადემიის საერთო კრებაზერეკომენდაციის მიცემის ან დაშვების შესახებ.

8.  მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com