საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სსმ მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის სხდომა

საქართველოს
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
პრეზიდიუმის 2019 წლის  26 ივლისის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                              დასაწყისი 12 საათზე

1. საქართველოში სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების რაციონალურად გამოყენების პრობლემებისა და მათი გადაწყვეტის ძირითადი მიმართულებების შესახებ

       მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდიუმის მრჩეველი, აკადემიკოსი ნოდარ ჭითანავა;

2. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის 2020 წლის ბიუჯეტის ძირითადი პარამეტრების შესახებ (წინადადებების განხილვა).

     მომხსენებელი:  აკადემიის მთავარი სპეციალისტი იზოლდა  კობახიძე.

3. ინფორმაცია აკადემიის სტიპენდიატების სამუშაო სამეცნიერო-კვლევითი თემატიკების შესახებ.

     მომხსენებლები: აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების აკადემიკოს- მდივნები;

4.      ინფორმაცია საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2019 წლის 10 აპრილის ბრძანების  „ეროვნული კვალიფიკაციის ჩარჩოსა და სწავლის სფეროების  კლასიფიკატორი"-ს  შესახებ.

     მომხსენებელი: აკადემიის აკადემიკოს-მდივანი,  აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე. 

5.        საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა  აკადემიასთან არსებული

      ეთიკისა და მეცნიერთა უფლებების დაცვის საბჭოს დებულების  შესახებ.

     მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდიუმის მრჩეველი,    აკადემიკოსი ნოდარ ჭითანავა.

 

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com