საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილების 5 ივლისის სხდომის დღის წესრიგი

2016 წლის 5 ივლისი

დასაწყისი 16 საათზე

1. სურსათში არსებული ბიოლოგიური და ქიმიური საფრთხეების მიმართ თანამედროვე სამეცნიერო მეთოდების გამოყენების შესაძლებლობები მომხსენებელი: სურსათის სააგენტოს უფროსის მოადგილე კახა სოხაძე.

2. სურსათის უვნებლობა რძის სექტორისათვის მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევოთი ცენტრი - რისკის შეფასების სამსახურის უფროსი სპეციალისტი, სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილების ეროვნული კოორდინატორი მაკა მდინარაძე.

3. მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com