საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 15 თებერვლის სხდომის დღის წესრიგი; თბილისი, დასაწყისი 12 საათზე

1.   დაბალალკოჰოლიანი სასმელების ტექნოლოგიების შემუშავება,

მომხსენებელი:  აკადემიკოსი  . ბაღათურია.

2.  აკადემიის  სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების მიმართულების ეროვნული კოორდინატორების მიერ 2016 წელს ჩატარებული სამეცნიერო საქმიანობის შედეგებისა და 2017 წლის ამოცანების შესახებ

მომხსენებლები:  აკადემიის  სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადმუშავების მიმართულების ეროვნული კოორდინატორები.

3.  აკადემიკოს თენგიზ ნანიტაშვილის ანგარიში 2016 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ

მომხსენებელი:  აკადემიკოსი თენგიზ ნანიტაშვილი. 

4.  მიმდინარე საკითხები

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com