საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 24 მაისის სხდომის დღის წესრიგი. თბილისი, დასაწყისი 12 საათზე

1.   აკადემიკოს იუზა ვასაძის ანგარიში 2016 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2.   აკადემიკოს ვაჟა კვალიაშვილის ანგარიში 2016 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

3.   აკადემიკოს  რეზო ჯაბნიძის  ანგარიში 2016 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

4.       მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com