საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 11 ოქტომბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების

2017  წლის 11 ოქტმბრის სხდომის

დღის  წესრიგი

თბილისი,                                          დასაწყისი  12  საათზე

1      ვაზისა და ხეხილ-კენკროვანთა ქართული გენოფონდის გამდიდრებისა და ახალი სელექციური ჯიშებით ხარისხობრივი გაუმჯობესების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი ვაჟა კვალიაშვილი;

2    საქართველოს სოფლის მეურნეობაში გამოსაყენებლად ნებადართული სასუქების რეგისტრაციის შესახებ.

   მომხსენებელი: აკადემიკოსი გოგოლა მარგველაშვილი.

3    მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com