საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

განცხადება

 

       2018 წლის  4  მაისს,  14 საათზე   სმმ  აკადემიის    საკონფერენციო   დარბაზში   შედგება  შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული #FR/454/10-144/14  ფუნდამენტური საგრანტო პროექტის  –

ტექნოლოგიური პროცესების ენერგოდანახარჯების გაანგარიშების საფუძველზე რაციონალური სასოფლო–სამეურნეო წარმოებისათვის აუცილებელი ტექნიკის ნომენკლატურისა და რაოდენობის
 განსაზღვრის მეთოდიკის დამუშავება რეგიონში კულტურათა
სახეობებისა და დაკავებული ფართობების მიხედვით“

 განხილვა.

 (დასწრება თავისუფალია).

მისამართი: ი.ჯავახიშვილის ქ. #51, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია.

საგრანტო  პროექტის  ხელმძღვანელი   აკად. ე.შაფაქიძე

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com