საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აკადემიის წლიური ანგარიშები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წლიური ანგარიშები

annual2012
Baseline Survey Y 2012
Info on Drought in Kakheti Y 2014
Publication
pdfწლიური ანგარიში 2012 pdfწლიური ანგარიში 2013 pdfწლიური ანგარიში 2014 pdfწლიური ანგარიში 2015

Acad cl angarishi 2017

 

                   

 Cl Ang 2017    
  წლიური ანგარიში 2016 წლიური ანგარიში 2017     

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com