საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აკადემიის წლიური ანგარიშები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წლიური ანგარიშები

annual2012
Baseline Survey Y 2012
Info on Drought in Kakheti Y 2014
Publication
pdfწლიური ანგარიში 2012 pdfწლიური ანგარიში 2013 pdfწლიური ანგარიში 2014 pdfწლიური ანგარიში 2015

Acad cl angarishi 2017

 

                   

 Cl Ang 2017  Kda Cl Ang 2018 1  Ak Cliuri ang 2019
  წლიური ანგარიში 2016 წლიური ანგარიში 2017  წლიური ანგარიში  2018   წლიური ანგარიში 2019

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com