საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

მატიანე

სტატია დამუშავების პროცესშია

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com