საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

მემორანდუმი პროფესიული განათლების გაუმჯობესების შესახებ

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის,  საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატისა და  საქართველოს პროფესიული განათლების ფონდის

თანამშრომლობის მემორანდუმი

სოფლის მეურნეობის დარგებში პროფესიული განათლების გაუმჯობესებისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის ღონისძიებათა თაობაზე.

მემორანდუმი  პროფესიული განათლების გაუმჯობესების შესახებ

მემორანდუმი  პროფესიული განათლების გაუმჯობესების შესახებ

მემორანდუმი  პროფესიული განათლების გაუმჯობესების შესახებ

მემორანდუმი  პროფესიული განათლების გაუმჯობესების შესახებ

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com