საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

მემორანდუმები ორგანიზაციებთან

 

22 _მემორანდუმი სსმმ აკადემიასა და “ბიორაციონალური ტექნოლოგიების კვლევით ცენტრს შორის”

 

21_მემორანდუმი სსმმ აკადემიასა და ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის

 

20 _მემორანდუმი სსმმ აკადემიასა და იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის

 

19 _მემორანდუმი სსმმ აკადემიასა და საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შორის

 

18 _მემორანდუმი სსმმ აკადემიასა და კომპანია “საფერავი ტვ”-s შორის

 

17 _მემორანდუმი სსმმ აკადემიასა და სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის

 

16_Договор между  АСХНГ и Белоцерковским национальным аграрным университетом Украины;

 

15_ Collaborative Research Project Workplan for 2015 between National Academy of Agricultural Sciences (NAAS), Rural Development Administration (RDA), Republic of Korea and The Georgian Academy of Agricultural Sciences;

 

14_მემორანდუმი სსმმ აკადემიასა და ”აგრორემმანქანა”-ს შორის

 

13_მემორანდუმი სსმმ აკადემიასა და ბელარუსის მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიას შორის

 

12_მემორანდუმი სსმმ აკადემიასა და საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს შორის

 

11_Соглашение между АСХНГ и Национальным университетом биоресурсов и природопользования Украины;

 

10_მემორანდუმი სსმმ აკადემიასა და პოზნანის (პოლონეთი) საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა უნივერსიტეტს შორის

 

9_მემორანდუმი სსმმ აკადემიასა და კორეის რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიას შორის

 

8_ Соглашение между АСХНГ и КазНИИМЭСХ;

 

7_მემორანდუმი სსმმ აკადემიასა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შორის

 

6_მემორანდუმი სსმმ აკადემიასა და  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის

 

5_მემორანდუმი სსმმ აკადემიასა და საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტს შორის

 

4_მემორანდუმი სსმმ აკადემიასა და ვინიცის (უკრაინა) ეროვნულ აგრარულ უნივერსიტეტს შორის

 

3_მემორანდუმი სსმმ აკადემიასა და შპს სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტს შორის

 

2_მემორანდუმი სსმმ აკადემიასა და ჟურნალ “ახალი აგრარული საქართველო”-s შორის

 

1_მემორანდუმი სსმმ აკადემიასა და საქართველოს პროფესიული განათლების ფონდს შორის

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : info.gaas.georgia@gmail.com