საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია მსოფლიო მეაბრეშუმეობის საკითხებზე მსჯელობს

          მიმდინარე წლის 7-12 აპრილს . ბათუმში, სასტუმროშიინტურისტ ბათუმი ჰოტელჩატარდა შავი, კასპიის ზღვებისა და ცენტრალური აზიის მეაბრეშუმეობის ასოციაციის (BACSA) მე-9 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: “მეაბრეშუმეობის შენარჩუნება და განვითარება, პრობლემები და პერსპექტივები”.     

აღნიშნული ორგანიზაცია ჩამოყალიბდა 2005 წელს და მასში საქართველოსთან ერთად გაერთიანებული იყო 9 ქვეყანა, ხოლო დღეისათვის იგი 20 ქვეყანას აერთიანებს, რომლებიც წარმატებით მუშაობენ თავის ქვეყანაში მეაბრეშუმეობის განვითარების მიმართულებით.

Bacsa 2019 1მეაბრეშუმეობის  ქვეშ იგულისხმება თუთის ნარგაობის მოშენება, აბრეშუმის გრენის წარმოება, შენახვა_გაცოცხლება, ჭიის გამოკვება, პარკის მოყვანა, დამზადება, პირველადი დამუშავება_შენახვა_რეალიზაცია. უფრო მარტივად, რომ ვთქვათ მეაბრეშუმეობა, როგორც სოფლის მეურნეობის დარგი, გულისხმობს იმ რთულ კომპლექსთა ერთობლიობას, რომელიც განაპირობებს აბრეშუმის პარკის წარმოებას.

            BACSA-ში გაერთიანებული ორგანიზაციები დღეისათვის გარკვეულ პრობლემებს განიცდიან. პრობლემები მდგომარეობს იმაში, რომ მსოფლიო მეაბრეშუმეობის ბაზარი დაპყრობილი აქვს ჩინეთს და ნაწილობრივ ინდოეთს. ჩინეთი დღეისათვის  მსოფლიო მეაბრეშუმეობის 82 %-მდე პროდუქციას ამზადებს, რომლის ნახევარს  იგი თავის შიდა ბაზარზე მოიხმარს, ხოლო მეორე ნახევარი კი გააქვს მსოფლიო ბაზარზე.

სწორედ მსოფლიო ბაზარზე გარკვეული ადგილის დასაკავებლად შეიქმნა ზემოთაღნიშნული ორგანიზაციაც, რომლის წევრები ცდილობენ გარკვეული წვლილი შეიტანონ მსოფლიო მეაბრეშუმეობის განვითარებაში, რისთვისაც პირველ რიგში  წარმატებით განავითარონ მეაბრეშუმეობის დარგი თავის ქვეყნებში და ნაწილი პროდუქციისა გაიტანონ მსოფლიო ბაზარზე. Bacsa 2019 2მათ რიცხვს მიეკუთვნება საქართველოს მეაბრეშუმეობაც, რომელიც შეიძლება ითქვას ნულიდან იწყებს დარგის აღორძინებასა და განვითარებას, რომელიც მონატრებული აქვს საქართველოს მოსახლეობას, ვინაიდან იგი მათი ოჯახებისათვის დამატებითი შემოსავლების საუკეთესო წყარო იყო.

კონფერენციის ორგანიზატორი BACSA-სთან ერთად იყო საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, რომელმაც აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან ერთად უდიდესი სამუშაო ჩაატარა, რათა კონფერენცია წარმატებით ჩატარებულიყო და შესაბამისი გადაწყვეტილებები მიეღო.

კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობდნენ  BACSA- წევრი ქვეყნები - საქართველო, ბულგარეთი, რუმინეთი, თურქეთი, პოლონეთი, იტალია, ტაჯიკეთი, აზერბაიჯანი, რუსეთი, აგრეთვე მოწვეული სტუმრები ჩინეთიდან და ინდოეთიდან. აღსანიშნავია, რომ  კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობდა გაეროს კომისარი მეაბრეშუმეობის მიმართულებით დოქტ. დილიიპ კუმარი (ინდოეთი).

Bacsa 2019 3კონფერენციას მიესალმენ აჭარის ავტონომიური რეაპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრი ტიტე აროშიძე და საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე.

BACSA- პრეზიდენტის პროფ. პანომირ ცენოვის საანგარიშო მოხსენებაში მკაფიოდ იყო გაშუქებული ისეთი საკითხები, როგორიცაა მეაბრეშუმეობის ინდუსტრიის სტატუსი და განვითარების ტენდენციები დღევანდელ მსოფლიოში, მეაბრეშუმეობის განვითარების ძირითადი ხელშემშლელი პირობები, ბაზარი და პროდუქციის წარმოების   ძირითადი მიმართულებები, გასათვალისწინებელი კრიტიკული ფაქტორები და დაბრკოლებები, მეაბრეშუმეობის წარმატებული განვითარების მაგალითები, საერთაშორისო ორგანიზაციების თანამშრომლობა და ტრეინინგი, BACSA- რეგიონალური კოოპერაციის ძირითადი პრინციპები და თანამშრომლობა მეცნიერებისა  და ტექნოლოგიების ტრანსფერის, განათლებისა და ტრეინინგის მიმართულებით.

კონფერენციაზე სულ წარმოდგენილი იყო 46 მოხსენება, მათ შორის საქართველოდან 7 მოხსენება და 8 სტენდური მოხსენება. საქართველოს მეაბრეშუმეობის შესახებ კონფერენციაზე მოხსენება გააკეთა BACSA- კოორდინატორმა საქართველოში, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოს-მდივანმა, აკად. ელგუჯა შაფაქიძემ, რომელმაც ისაუბრა საქართველოს მეაბრეშუმეობის დღევანდელ მდგომარეობაზე და იმ პრობლემებზე რომელიც დღეისათვის შექმნილია საქართველოს მეაბრეშუმეობაში, აგრეთვე პერსპექტივებზე, რომელიც დასახულია აკადემიისა და აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ მეაბრეშუმეობის აღდგენისა და განვითარების პროექტებში.  პლენარულ სხდომაზე მოხსენება თემაზე "აბრეშუმი საქართველოს კულტურასა და რელიგიაში, წარსული და აწმყო" გააკეთა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის  თანამშრომელმა, პროფ. ირინა ბახტაძემ, რომელმაც კონფერენციის მონაწილეების დიდი მოწონება დაიმსახურა.Bacsa 2019 4

კონფერენციაზე იმსჯელეს BACSA- სამომავლო პერსპექტივებზე, სადაც გამოიკვეთა ორგანული მეაბრეშუმეობის როლი ბიოლოგიური სოფლის მეურნეობისა და ორგანული ტექსტილის კონტექსტში, შემუშავდა რეკომენდაციები ორგანული აბრეშუმის წარმოების განვითარებისათვის, წამოყენეული იყო წინადადებები მსოფლიო მეაბრეშუმეობის სამომავლიო პერსპექტივებზე და BACSA- წევრი ქვეყნების რეგიონალური თანამშრომლობის როლის შესახებ.

აღსანიშნავია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მთელი კოლექტივის მიერ გატარებული საორგანიზაციო და საინტერესო ღონისძიებები, რომელმაც მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი BACSA- მე-9 საერთაშორისო კონფერენციის წარმატებით წარმართვას, რაც პირველ რიგში საქართველოს მეაბრეშუმეობის სამომავლო პერსპექტივებისათვის არის მნიშვნელოვანი.

Bacsa 2019 5

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com