საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში

                                                                      თბილისი, 25 აპრილი, 2019 წელი

თანახმად საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა  აკა­დემიის წესდების (X თავი, მუხლი 41) და  საქართველოს  სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა  აკადემიის პრეზიდიუმის მიერ  დამტკიცე­ბუ­ლი არჩევნების ჩატარების დებულებისა (ოქმი #1, 25 იანვარი, 2019  წელი),  საქართველოს  სოფლის  მეურნეობის  მეცნიერებათა  აკადემიის  პრეზიდენტის     ბრძანებით დამტკიცებულმა საექსპერტო  კომისიამ (ბრძანება  # 01/08, 18 მარტი,  2019 წელი)  აკადემიის  ნამდვილ წევრად ასარჩევ კონკურსში მონაწილე  კანდიდატები  დაუშვა სატყეო   საქმისა  და აგრონომიის   სამეცნიერო განყოფილებების გაერთიანებულ  საერთო კრებაზე.

სამეცნიერო განყოფილებების გაერთიანებულმა საერთო კრებამ საქართველოს  სოფლის  მეურნეობის  მეცნიერებათა  აკადემიის  მიერ გამოცხადებულ აკადემიის  ნამდვილი  წევრის   ვაკანტურ ადგილებზე  (სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილებაში – სპეციალობა 0105 “მეტყევეობა”,  სპეციალიზაცია  010501 "სატყეო მეურნეობა" – 1 ვაკანსია) გადაწყვიტა:

 

T Kandelaki

 

 

    1.1.     თემურ კანდელაკი - ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს აგრარული უნივესიტეტის სრული პროფესორი – დაშვებულია კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად;

                                                                                                    (CV     იხ.  ბმულზე)
 
 

 

 

G Gagoshidze a     

 

    1.2.     გიორგი გაგოშიძე - სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სრული პროფესორი – მიეცა რეკომენდაცია კონკურსში  მონაწილეობის მისაღებად.

                                                                                       (CV     იხ.  ბმულზე)

 

 

 

 

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com