საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში

                                                                                                                           თბილისი, 15 მაისი, 2019 წელი

თანახმად საქათველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წესდების (თავი  IX, მუხლი  38-თ; თავი  X  მუხლი 40, 41) და  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის მიერ დამტკიცებული აკადემიის სტიპენდიატების არჩევნების ჩატარების დროებითი დებულებისა (ოქმი #1, 25 იანვარი  2019 წელი), აკადემიის  სამეცნიერო  განყოფილებებში (გაერთიანებულ სამეცნიერო განყოფილებებში) ჩატარებულმა საერთო კრებებმა ფარული კენჭისყრით გამოავლინეს  აკადემიის საერთო კრებაზე აკადემიის სტიპენდიატების ასარჩევად ფარულ კენჭისყრაში მონაწილე შემდეგი კანდიდატები:  (იხილეთ ბმულზე).

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com