საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის დარგობრივი ეროვნული კოორდინატორები (2019 წელი)

 

          2019 წლის 29 ნოემბერს საქართველოს სოფლის მეუნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის სხდომაზე (ოქმი # 14, 29.11.2019) აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის წარდგინებით დამტკიცებული იქნა აკადემიის დარგობრივი ეროვნული კოორდინატორების ახალი შემადგენლობა:

       I.   აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილება  

1.1.    მევენახეობა-მეღვინეობის მიმართულება

1.         აკადემიკოსი ნოდარ ჩხარტიშვილი

2.         დოქტორი ლევან უჯმაჯურიძე

3.         აკადემიკოსი გურამ პაპუნიძე    

    

1.2.    მეხილეობის მიმართულება

1.         აკადემიკოსი იუზა ვასაძე

2.         აკადემიკოსი ვაჟა კვალიაშვილი  

~

1.3.    ჩაი და ციტრუსების მიმართულება

1.         აკადემიკოსი ვალერიან ცანავა

2.         აკადემიკოსი როლანდ კოპალიანი

1.4.    მინდვრის კულტურების მიმართულება

1.         პროფესორი ცოტნე სამადაშვილი  

1.5.    ბოსტნეული კულტურების მიმართულება

1.         ს.მ. მეცნ. დოქტორი ვალერი სუხიშვილი

2.         დოქტორი ნატო კაკაბაძე

1.6.    მცენარეთა დაცვის მიმართულება

1.         აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე

2.         ს. მ. მეცნ. დოქტორი შაქრო ყანჩაველი

1.7.    მიწათმოქმედების მიმართულება

1.         ს.მ. დოქტორი ნიკოლოზ კიკნაველიძე

2.         ს.მ.მეცნ. დოქტორი გიორგი ბოლღაშვილი  

1.8.    სასოფლო-სამეურნეო ეკოლოგიის მიმართულება

1.         აკადემიკოსი ზაურ ჩანქსელიანი

2.         დოქტორი მაია მელაძე

1.9.    აგროქიმია-ნიადაგმცოდნეობის მიმართულება

1.         აკადემიკოსი გოგოლა მარგველაშვილი

2.         აკადემიკოსი რეზო ჯაბნიძე

1.10.  მიწათსარგებლობის მიმართულება

1.         ეკონ. მეცნ დოქტორი ანზორ მესხიშვილი

II.      სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილება  

             მეტყევეობის მიმართულება

1.         აკადემიკოსი რევაზ ჩაგელიშვილი

2.         აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე

3.         აკადემიკოსი გიორგი გაგოშიძე        

III.     მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილება

3.1.    მეცხოველეობის მიმართულება

1.         აკადემიკოსი ჯემალ გუგუშვილი      

  

3.2.    საკვებწარმოების მიმართულება

1.         პროფესორი იოსებ სარჯველაძე      

3.3.    ვეტერინარიის მიმართულება  

1.         აკადემიკოსი თენგიზ ყურაშვილი

3.4.    მეაბრეშუმეობის მიმართულება

1.         წევრ-კორესპონდენტი გიორგი ნიკოლეიშვილი

2.         აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე  

3.5.    მეფუტკრეობის მიმართულება  

1.         ს.მ. მეცნ. დოქტორი გოგია მაძღარაშვილი

2.         ს.მ. დოქტორი მაია ფეიქრიშვილი  

IV.     აგროინჟინერიის განყოფილება

4.1.    სოფლის მეურნეობის მექანიზაციის მიმართულება

1.         აკადემიკოსი რევაზ მახარობლიძე

4.2.    სოფლის მეურნეობის ელექტროფიკაციისა და

     ავტომატიზაციის მიმართულება

1.         აკადემიკოსი არჩილ ვაშაკიძე    

    

4.3.    სასოფლო-სამეურნეო ჰიდრომელიორაციის მიმართულება

1.         პროფესორი ედუარდ კუხალაშვილი  

V.      სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიების

                   სამეცნიერო განყოფილება

5.1.    სასურსათო ტექნოლოგიების მიმართულება  

1.         აკადემიკოსი ნუგზარ ბაღათურია

2.         აკადემიკოსი თემურ რევიშვილი

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com