საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სტიპენდიატების კონკურსი

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა

აკადემიაში

თბილისი, 09 თებერვალი, 2021 წელი.

თანახმად საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

წესდების (X თავი, მუხლი 41) და საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათააკადემის პრეზიდიუმის მიერ დამტკიცებული „აკადემიის სტიპენდიატების არჩევნების ჩატარების დებულებისა” (ოქმი #1, 25 იანვარი, 2019 წელი), საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის  ბრძანებით დამტკიცებულმა საექსპერტო-საკონკურსო კომისიამ (ბრძანება # 124, 15 დეკემბერი, 2020 წელი, სსმმ აკადემია, თბილისი) აკადემიის სტიპენდიატად ასარჩევ კონკურსში მონაწილეობისათვის სამეცნიერო განყოფილებების საერთო კრებებზე ფარულ კენჭისყრაში მონაწილეობის მისაღებად დაუშვა შემდეგი კანდიდატები:

 

1. გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილებაში

(1 ვაკანსია):

148277777 324448532331929 8682604347526001567 n1.1. ზვიად ტიგინაშვილი - სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა კანდიდატი,

სტუ–ის მიწვეული ასოცირებული პროფესორი, მარიამჯვრის სახელმწიფო

ნაკრძალის დირექტორი - დაშვებულია კონკურსში მონაწილეობის

მისაღებად; (ზ. ტიგინაშვილის CV იხ. ბმულზე)

 

2. აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილებაში (1 ვაკანსია):

 

149073092 721990145173594 767911224156618368 n2.1.შორენა კუპრეიშვილი - ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი,

სტუ-ს სამშენებლო ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი,

სტუ-ის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი -

დაშვებულია კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად; (შ. კუპრეიშვილის CV იხ. ბმულზე)

 

148806697 1567272373461857 6446589957877899396 n2.2.ხვიჩა გოჭოშვილი - ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი,

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის

სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -

დაშვებულია კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად; (ხ. გოჭოშვილის CV იხ. ბმულზე)

 

148803897 422507532411216 8560599508967130668 n2.3. მამუკა ბენაშვილი - ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, ა(ა)იპ საქართველოს

აგრარული უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი - დაშვებულია კონკურსში

მონაწილეობის მისაღებად;

(მ. ბენაშვილის CV იხ. ბმულზე)

 

148777420 247780010238254 2383438663592536616 n2.4. ივანე კაპანაძე - აგროინჟინერიის აკადემიური დოქტორი,

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი

- დაშვებულია კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად;

(ი. კაპანაძის CV იხ. ბმულზე)

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com