საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განყოფილებების და პრეზიდიუმის სხდომები

2021 წლის 19 ივლისიდან საქართველოს მთავრობის დადგენილებით ტრეინინგებზე, კონფერენციებსა და სემინარებზე მონაწილეთა დასწრება მხოლოდ წინასწარი PCR ტესტირების საფუძველზე იქნება შესაძლებელი.

ამასთან დაკავშირებით არსებული სიტუაციის გამო სამეცნიერო განყოფილებებისა და აკადემიის პრეზიდიუმის სხდომებზე  განსახილველი მოხსენებების ელ. ვერსიას ფართო აუდიტორიისათვის გასაცნობად წარმოგიდგენთ აკადემიის  ვებ-გვერდზე ბმულების სახით.

 

 1.  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის 2021 წლის სამუშაო გეგმის შესაბამისად 2021 წლის 13 სექტემბერს გათვალიწინებული იყო მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის სამეცნიერო განოფილების სხდომა შემდეგი დღის წესრიგით:

1. ბოცვრის გამოზრდის თანამედროვე ტექნოლოგიების შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიკოსი ჯემალ გუგუშვილი,

სოფლის მეურნეობის დოქტორი მარინე ბარვენაშვილი (მოხსენება იხილეთ ბმულზე).

2. მიმდინარე საკითხები.

         

 2.   საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის 2021 წლის სამუშაო გეგმის შესაბამისად 2021 წლის 17 სექტემბერს გათვალისწინებული იყო გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის სამეცნიერო   განყოფილების სხდომა შემდეგი დღის წესრიგით:

1.საქართველოს სუბალპურ ტყის ეკოსისტემაში დაცვით-ეკოლოგიური ფუნქციების მდგრადობის, მათი თანამედროვე მდგომარეობისა და აღდგენითი ღონისძიებების შესახებ.

მომხსენებელი: გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების სწავლული მდივანი,

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი ლაშა დოლიძე (მოხენება იხილეთ მბულზე)

2.       მიმდინარე საკითხები.

 

3. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის 2021 წლის სამუშაო გეგმის შესაბამისად 2021 წლის 20 სექტემბერს გათვალიწინებული იყო აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა შემდეგი დღის წესრიგით:

1. აკადემიკოს ჯემალ კაციტაძის ანგარიში 2020 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

მომხსენბელი: აკადემიკოს ჯემალ კაციტაძე (მოხსენება იხილეთ ბმულზე).

2. მიმდინარე საკითხები.

 

4. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის 2021 წლის სამუშაო გეგმის შესაბამისად 2021 წლის 22 სექტემბერს გათვალიწინებული იყო ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა შემდეგი დღის წესრიგით:

1.აკადემიკოს ნაპოლეონ ქარქაშაძის ანგარიში 2020 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ;

მომხსენებელი:  აკადემიკოსი  ნაპოლეონ ქარქაშაძე (მოხსენება იხილეთ ბმულზე);

2. მიმდინარე საკითხები.

 

5.  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის 2021 წლის სამუშაო გეგმის შესაბამისად 2021 წლის 24 სექტემბერს გათვალიწინებული იყო აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა შემდეგი დღის წესრიგით:

1. მომხსენებელი: აკადემიკოსი როლანდ კოპალიანი (აკად. რ. კოპალიანის მოხსენება იხილეთ ბმულზე).

2.   მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com