საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

პრეზიდიუმის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

 პრეზიდიუმის 2022 წლის 29 აპრილის სხდომის

                        

       თბილისი                  დღის წესრიგი             დასაწყისი 12 საათზე

1. აკადემიის სამეცნიერო ჟურნალ "მოამბის" 2021 წლის საქმიანობის შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიის სამეცნიერო ჟურნალ "მოამბის” მთავარი რედაქტორი, აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე; სამეცნიერო ჟურნალ "მოამბის" პასუხისმგებელი მდივანი, აკადემიკოსი ომარ ქეშელაშვილი.

(ინფორმაცია აკადემიის სამეცნიერო ჟურნალ "მოამბის" 2021 წლის საქმიანობის შესახებ-იხილებმულზე).

2. აკადემიის საინფორმაციო-სარეკლამო ბიულეტენის "აკადემიის მაცნეს" 2021 წლის საქმიანობის შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიის საინფორმაციო-სარეკლამო ბიულეტენის "აკადემიის მაცნეს" რედაქტორი, აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე; გაზეთ "მაცნეს" რედაქტორის მოადგილე, აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, აკადემიკოსი ანატოლი გიორგაძე.

(ინფორმაცია აკადემიის საინფორმაციო-სარეკლამო ბიულეტენის "აკადემიის მაცნეს" შესახებ იხილეთ ბმულზე).

3. აკადემიის მიერ 2021 წელს გამოცემული რეკომენდაციების, აგროწესების, ინსტრუქციების, ბუკლეტების, ბროშურების და სხვა ბეჭდვითი და ელექტრონული სამეცნიერო-საინფორმაციო გამოცემების მდგომარეობისა და სამომავლო გეგმების შესახებ

მომხსენებლები: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი,  აკადემიკოსი  გივი ჯაფარიძე;  აკადემიის აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი, 

აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე.

(ინფორმაცია აკადემიის ბეჭდვითი  და  ელექტრონული  სამეცნიერო-საინფორმაციო  გამოცემების მდგომარეობის შესახებ იხილეთ ბმულზე).

4. ინფორმაცია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია და ტექნოლოგიები ევროპაში და პერსპექტივები“ მზადების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი რევაზ მახარობლიძე.

(აკად. რ. მახარობლიძის მოხსენების ტექსტი იხილეთ ბმულზე).

5.   ინფორმაცია საქართველოში ნიადაგის დამუშავების ტექნოლოგიის „NO – TILL“-ის სისტემის გამოყენების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი ნოდარ ჭითანავა.

(აკად. ნ. ჭითანავას მოხსენება იხილეთ ბმულზე).

6. საქართველოში პურპროდუქტების წარმოების მდგომარეობის და მისი გაუმჯობესების ღონისძიებების შესახებ.

მომხსენებელი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგროინჟინერიის დეპარტამენტის უფროსი, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პოფესორი მალხაზ დოლიძე.

(პროფ. მ. დოლიძის მოხსენების ტექსტი იხილეთ ბმულზე).

7. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრაზიდიუმთან არსებული ახალგაზრდა მეცნიერთა საბჭოს დეებულების, შემადგენლობისა და თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის დამტკიცების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკად. გ. ჯაფარიძე.

(პრაზიდიუმთან არსებული ახალგაზრდა მეცნიერთა საბჭოს დეებულება იხილეთ ბმულზე).

8. მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com