საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აკადემიის ეროვნული კოორდინატორის სტატია მიწის შესახებ

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის დარგობრივი ეროვნული კოორდინატორები აქტიურად

არიან ჩართული აკადემიის საქმიანობაში და მნიშვნელოვან წინადადებებში, რეკომენდაციებში, სტატიებსა და

სხვა სამეცნიერო-პრაქტიკულ ღონისძიებებში გამოთქვამენ თავიანთ მოსაზრებებს.

გთავაზობთ აკადემიის მიწათსარგებლობის მიმართულების ეროვნული კოორდინატორის, ეკონომიურ

მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორის, სერთიფიცირებული ექსპერტი უძრავი ქონების-მიწის საკითხებში,

ანზორ მესხიშვილის სტატიას „ღია წერილი მათ ვინც მიწების გაყიდვის მომხრეებია“.

            დღეს, როდესაც დედამიწაზე მოსახლეობის ზრდის შედეგად საკვების შემცირების პრობლემა სულ უფრო მწვავდება

             და სასურსათო უსაფრთხოების საკითხები განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს, მეტად მნიშვნელოვანია სასოფლო-                           

            სამეურნეო მიწის მოვლისა და შენარჩუნების საკითხები. ამ კუთხით კი საინტერესოა პროფ. ა. მეხიშვილის სტატია, რომელსაც     ჩვენს მკითხველს ვთავაზობთ.

(პროფ. ა. მესხიშვილის სტატია „ღია წერილი მათ ვინც მიწების გაყიდვის მომხრეებია“ იხილეთ ბმულზე).

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com