საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

პრეზიდიუმის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის სხდომა

 368563696 1436383633602936 1307803605826099817 n

მიმდინარე წლის 28 ივლისს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათაა აკადემიის საკონფერენციო დარბაზში ჩატარდა აკადემიის პრეზიდიუმის რიგით მე-8 სხდომა. სხდომას ესწრებოდნენ, როგორც აკადემიის პრეზიდიუმის წევრები, აკადემიკოსები: ასათიანი რევაზი, გიორგაძე ანატოლი, გუგუშვილი ჯემალი, დიდებულიძე ალექსანდრე, დოლიძე ლაშა, მარგველაშვილი გოგოლა, მახარობლიძე რევაზი, უჯმაჯურიძე ლევანი, ჩხარტიშვილი ნოდარი, ცქიტიშვილი ზურაბი, ჯაფარიძე გივი, პარლამენტის აგრარულ საკითხთა აპარატის უფროსი, ეკონომიკის დოქტორი ახალბედაშვილი ივერი, სოფლის მეურნეობის დოქტორი ბარვენაშვილი მარინე, ასევე მოწვეული სტუმრები: აკადემიკოსი კოპალიანი როლანდი, აკადემიის გარემოს დაცვის, აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი, ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის დოქტორი ეპიტაშვილი თინათინი, აკადემიის კადრების ინსპექტორი მიგრიაული ეკატერინე, აკადემიის ახალგაზრდა მეცნიერთა და სპეციალისტთა საბჭოს თავმჯდომარე, სატყეო საქმის დოქტორი ქავთარაძე გიორგი, ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი კინწურაშვილი ქეთევანი.

პრეზიდიუმის სხდომას თავმჯდომარეობდა აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე. მან დამსწრე საზოგადოებას გააცნო პრეზიდიუმის მუშაობის დღის წესრიგი, რომელიც შემდეგ   საკითხებს   მოიცავდა:

1. ინფორმაცია სსიპ საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიასა და სსიპ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიას შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე

2. ინფორმაცია ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული ფაკულტეტის მიერ 2022 წელს ჩატარებული სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის შედეგებისა და 2023 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებლები: ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი ქეთევან კინწურაშვილი, აკადემიკოსი როლანდ კოპალიანი.

3. ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ აგრარულ სფეროში წლის საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომების გამოსავლენი კონკურსის შედეგების შესახებ.   363799486 121057774391130 7987976696362622518 n

მომხსენებელი: აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი, დოქტორი   მარინე ბარვენაშვილი.

4. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმთან არსებული სამეცნიერო საბჭოს დებულების შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიის პრეზიდიუმთან არსებული სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე, აკადემიკოსი ჯემალ გუგუშვილი; აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, აკადემიკოსი ანატოლი გიორგაძე; აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი, დოქტორი მარინე ბარვენაშვილი.

5. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმთან არსებული აგრარული ინოვაციების კომისიის დებულებისა და შემადგენლობის შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიის აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიის პრეზიდიუმთან არსებული აგრარული ინოვაციების კომისიის თავმჯდომარე, აკადემიკოსი ალექსანდრე დიდებულიძე; აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, აკადემიკოსი ანატოლი გიორგაძე; აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი, დოქტორი მარინე ბარვენაშვილი.

6. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის დასავლეთ საქართველოს სამეცნიერო-საკოორდინაციო ცენტრის დებულების შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიკოსი როლანდ კოპალიანი; აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, აკადემიკოსი ანატოლი გიორგაძე; აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი, დოქტორი მარინე ბარვენაშვილი.

7. ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის გარემოს დაცვის, აგრობიომრავალფეროვნების და მცენარეთა გენეტიკური რესურსების საკოორდინაციო ცენტრის მიერ 2022 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობისა და სამომავლო გეგმების შესახებ.

მომხსენებლები: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე; გარემოს დაცვის, აგრობიომრავალფეროვნების და მცენარეთა გენეტიკური რესურსების საკოორდინაციო ცენტრის სწავლული მდივანი, დოქტორი თინათინ ეპიტაშვილი;

8. საქართველოს სოფლის მეურნეობის პრიორიტეტების გამოსავლენი კითხვარის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ალექსანდრე დიდებულიძე

9. ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნირებათა აკადემიის პრეზიდიუმის სხდომის მუშაობის რეგლამენტის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე

10. მიმდინარე საკითხები.

            პირველ საკითხთან დაკავშირებით ინფორმაცია დამსწრე საზოგადოებას მიაწოდა აკადემიის პრეზიდენტმა, აკადემიკოსმა გივი ჯაფარიძემ. მან აღნიშნა, რომ ორ აკადემიას შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს დიდი მნიშვნელობა აქვს სამეცნიერო პრობლემების ერთობლივი ძალებით გადაწყვეტის მიმართულებით, მეცნიერთა შორის საქმიანი ურთიერთობის განვითარებისა და განმტკიცებისათვის. პრეზიდიუმის წევრების მიერ მოწონებული იქნა სსიპ საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიასა და სსიპ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიას შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის ტექსტი წარმოდგენილი სახით და მიღებული იქნა დადგენილება, რომლის თანახმად სსიპ საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიასა და სსიპ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიას შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის ტექსტი გასაცნობად გადაეგზავნა სსიპ საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიას.

            ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორმა ქეთევან კინწურაშვილმა დამსწრე საზოგადოებას წარუდგინა ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული ფაკულტეტის მიერ 2022 წელს ჩატარებული სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის შედეგები და 2023 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმა. აღინიშნა, რომ ფაკულტეტმა გასული წლის განმავლობაში მნიშვნელობანი სამუშაოები ჩაატარა როგორც სასწავლო ასევე კვლევითი მიმართულებით, რაც აისხა სამეცნიერო პუბლიკაციებსა და ჩატარებულ ღონისძიებებში. პრეზიდიუმის წევრების მიერ მოწონებული იქნა ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრონომიული ფაკულტეტის მიერ 2022 წელს ჩატარებული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და შესაბამისად დადებითად იქნა შეფასებული (მოხსენების სრული ტექსტი იხ. ბმულზე).

            საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ აგრარულ სფეროში წლის საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომების გამოსავლენი კონკურსთან დაკავშირებით აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსმა, დოქტორმა მ. ბარვენაშვილმა პრეზიდიუმს აცნობა აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებებში ჩატარებული ფარული კენჭისყრის შედეგები. აკადემიის წესდების VI თავის 26-ე მუხლის ბ) პუნქტის თანახმად აღნიშნული შედეგების დასამტკიცებლად პრეზიდიუმში გაიმართა ღია კენჭისყრა, შედეგად გამოვლინდა 11 გამარჯვებული ნაშრომი (გამარჯვებულ ნაშრომებთან დაკავშირებით დაწვრილებითი ინფორმაცია იხ. აკადემიის ვებ-გვერდის სიახლეებში).

აკადემიის პრეზიდიუმთან არსებული სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილემ, აკადემიკოსმა ჯემალ გუგუშვილმა დამსწრე საზოგადოებას წარუდგინა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმთან არსებული სამეცნიერო საბჭოს დებულება და აღნიშნა, რომ აკადემიის წესდების VI თავის 25-ე მუხლის თანახმად აკადემიის პრეზიდიუმი უფლებამოსილია დაამტკიცოს აკადემიის პრეზიდიუმთან არსებული სამეცნიერო საბჭოს დებულება.   პრეზიდიუმმა განიხილა წარმოდგენილი დებულება, მოიწონა იგი და მიიღო დადგენილება, რომლის თანახმად პრეზიდიუმთან არსებული სამეცნიერო საბჭოს დებულება დამტკიცდა წარმოდგენილი სახით.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმთან არსებული აგრარული ინოვაციების კომისიის დებულებასა და შემადგენლობასთან დაკავშირებით პრეზიდიუმის სხდომაზე მოხსენებით გამოვიდა აკადემიის აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ა. დიდებულიძე. პრეზიდიუმის წევრებმა მოიწონეს და დაამტკიცეს აკადემიის პრეზიდიუმთან არსებული აგრარული ინოვაციების კომისიის დებულება და შემადგენლობა წარმოდგენილი სახით. პრეზიდიუმის წევრების მიერ მოწონებული და დამტკიცებული იქნა ასევე აკადემიკოს როლანდ კოპალიანის მიერ წარმოდგენილი საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სტრუქტურული ერთეულის დასავლეთ საქართველოს სამეცნიერო-საკოორდინაციო ცენტრის დებულება.

პრეზიდიუმის სხდომაზე ასევე მოსმენილი იქნა ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის გარემოს დაცვის, აგრობიომრავალფეროვნების და მცენარეთა გენეტიკური რესურსების საკოორდინაციო ცენტრის მიერ 2022 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობისა და სამომავლო გეგმების შესახებ, რომელთან დაკავშირებით ისაუბრა აგრობიომრავალფეროვნების და მცენარეთა გენეტიკური რესურსების საკოორდინაციო ცენტრის სწავლულმა მდივანმა, დოქტორმა თინათინ ეპიტაშვილმა.

            აკადემიის აკადემიკოს-მდივანმა, აკადემიკოსმა ალექსანდრე დიდებულიძემ  პრეზიდიუმს წარუდგინა საქართველოს სოფლის მეურნეობის პრიორიტეტების გამოსავლენი კითხვარი, რასთან დაკავშირებითაც პრეზიდიუმმა მიიღო დადგენილება, რომ კითხვარი გასაცნობად და შესავსებად გადაეგზავნოთ აკადემიის   წევრებსა და დაინტერესებულ ორგანიზაციებს.

            აკადემიის პრეზიდიუმის დღის წესრიგის თანახმად აკადემიის პრეზიდენტმა, აკადემიკოსმა გივი ჯაფარიძემ აუდიტორიას მიაწოდა ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის სხდომის მუშაობის რეგლამენტის შესახებ. პრეზიდიუმის წევრების მიერ მოწონებული იქნა აკადემიის პრეზიდიუმის სხდომის მუშაობის რეგლამენტი და მიღებული იქნა დადგენილება მისი დამტკიცების შესახებ წარმოდგენილი სახით.

აკადემიის პრეზიდიუმის სხდომის დასასრულს, სხდომის თავმჯდომარემ, აკადემიის პრეზიდენტმა, აკადემიკოსმა გივი ჯაფარიძემ მადლობა გადაუხადა პრეზიდიუმის წევრებსა და მოწვეულ სტუმრებს მობრძანებისა და სხდომის მუშაობაში მიღებული მონაწილეობისათვის.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : info.gaas.georgia@gmail.com