საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

ინფორმაცია: ევრაზიის საერთაშორისო სიმპოზიუმი თურქეთის რესპუბლიკაში

     2016 წლის 23-27 მაისს ქ. ანტალიაში ჩატარდა ევრაზიის ბიომრავალფეროვნების საერთაშორისო სიმპოზიუმი, სადაც მონაწილეობდა 16 ქვეყნის ასამდე მეცნიერი და მკვლევარი. მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების, კანადის, ეთიოპიის და პარაგვაის წარმომადგენლები. დარბაზში, სადაც 150-მდე მონაწილე შეიკრიბა, სიმპოზიუმის მონაწილეებს მიესალმნენ, თურქეთის პამუკალეს უნივერსიტეტის რექტორი პროფესორი ხუსეინ აგჯა, ქ. ანტალიის მუნიციპალიტეტის ვიცე-მერი პროფესორი მუსტაფა თურანი, ბელარუსიის აგრარული უნივერსიტეტის პრორექტორი ლევ ზავოდნიკი, ბათუმის სახელმწიფო უნივერისტეტის პროფესორი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი რეზო ჯაბნიძე, აზერბაიჯანის მარდაგიანის კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორი, აკადემიკოსი ტოფიკ მამმადოვი, ინდოეთის შივაჯის ბიომრავალფეროვნების უნივერსიტეტის პროფესორი შანდრაკანტ სალუნკჰე, ამერიკის მასაჩუსეტის უნივერსიტეტის დეკანი, პროფესორი ვადე შერბრუკი.

     საერთაშორისო სიმპოზიუზე მუშაობა წარიმართა სამ სექციაში, მათ შორის ერთი სუბროპიკულ მემცენარეობაში - რომლის თავმჯდომარედ არჩეული იყო აკადემიკოსი რეზო ჯაბნიძე, თანათავმჯდომარეებად კი ინდოეთის შივაჯის ბიომრავალფეროვნების უნივერსიტეტის პროფესორი შანდრაკანტ სალუნკჰე, ნახჩევანის ბიორესურსების ინსტიტუტის დირექტორი, აკადემიკოსი ტარიელ ტალიბოვი. სექციაზე მოსმენილი იქნა 35 მოხსენება.

     აკადემიკოს რეზო ჯაბნიძის მოხსენებამ: „იაპონიიდან ინტროდუცირებული მანდარინის ადრემწიფებადი ჯიშების ადაპტაციისა და აკლიმატიზაციის თავისებურებანი აჭარაში“, სიმპოზიუმის მონაწილეთა დიდი ინტერესი გამოიწვია. აღსანიშნავია, რომ საუკეთესო მოხსენებისათვის მას, პამუკალეს უნივერსიტეტის რექტორმა გადასცა სერთიფიკატი და ფასიანი საჩუქარი.

R J Turketi

1. სსმმ აკადემიის აკდემიკოსი რეზო ჯაბნაძე                 

2. თურქეთის პამუკალეს უნივერსიტეტის რექტორი პროფესორი ხუსეინ აგჯა და აკადემიკოსი რეზო ჯაბნიძე

                           და აკად. რ.ჯაბნიძე

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com