საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიური საბჭოს სხდომა

      2017  წლის 27 იანვარს ჩატარდა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიური საბჭოს სხდომა.

დღის წესრიგი:

1.     საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის  2016 წლის საქმიანობის წლიური ანგარიშის მომზადებისგამოცემისა და აკადემიის წლიური საანგარიშო კრებისათვის მოსამზადებელი ღონისძიებების შესახებ.

       მომხსენებლები: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი . ალექსიძეაკადემიის ვიცე_პრეზიდენტი, აკადემიკოსი . ჯაფარიძე.

2.     აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების ანგარიში 2016 წელს გაწეული მუშაობისა და 2017 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

      მომხსენებლები: სამეცნიერო განყოფილებების აკადემიკოს_მდივნებიაკადემიკოსები . მარგველაშვილი, . გუგუშვილი, . მახარობლიძე, . ბაღათურია, . ცქიტიშვილი, . ჩაგელიშვილი, . ქეშელაშვილი.

2.     მიმდინარე საკითხები.

      აკადემიურ საბჭოს სხდომაზე აკადემიის პრეზიდენტმა აკადემიკოსმა გურამ ალექსიძემ  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში ხანგრძლივი და ნაყოფიერი საქმიანობისათვის აკადემიის საპატიო სიგელებით დააჯილდოვა აკადემიის ყოფილი თანამშრომლები . ჯავახიშვილი, . ნადარეიშვილი, . ჭყონია.

Sabcho 27 01 17

 2017

 

 

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com