საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წლიური საანგარიშო კრება

         2017 წლის 24 თებერვალს ჩატარდა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წლიური საანგარიშო კრება შემდეგი დღის წესრიგით:

1.      საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ 2016 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2017 წლის ამოცანების შესახებ;
მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე.

2.      საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების მიერ 2016 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2017 წლის ამოცანების შესახებ;

        მომხსენებლები: სამეცნიერო განყოფილებების  აკადემიკოს მდივნები: აკად. . მარგველაშვილი, აკად. . გუგუშვილი, აკად. . მახარობლიძე,  აკად. .ცქიტიშვილი, აკად. . ბაღათურია, აკად. . ჩაგელიშვილი,   აკად. . ქეშელაშვილი.

3.      საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს მდივნად აკადემიკოს რევაზ ჩაგელიშვილის დამტკიცების შესახებ.
მომხსენებელი: აკადემიის ვიცე პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე;

4.      საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ  გამოცხადებული კონკურსის აგრარულ სფეროში 2016 წლის საუკეთესო  ფუნდამენტური, გამოყენებითი და საგანმანათლებლო ხასიათის ნაშრომებისათვის პრემიების მინიჭების შესახებ.

           მომხსენებლები: აკადემიის ვიცე პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე;   აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი, აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე.

5. მიმდინარე საკითხები.

Acad kreba 2016 1

აკადემიის წლიურ საანგარიშო კრებას აკადემიის წევრებთან ერთად ესწრებოდნენ მოწვეული სტუმრებიც: საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს მდივანი, აკად. ოთარ ნათიშვილი და აკად. . კორახაშვილი, საქართველოს პარლამენტის სამი მოწვევის დეპუტატები გოგი თოფაძე და ზურაბ ტყემალაძე, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დეპარატმენტების უფროსები აკად. . ტყემალაძე და პროფ. . ყრუაშვილი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მრჩევლები აკად. . კუნჭულია და . კაჭარავა, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო-კვლკავითი ცენტრის დირექტორი პროფ. . უჯმაჯურიძე დაAcad saerto kreba 2016 2 დირექტორის მოადგილე . ხატიაშვილი, აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე . მესხიძე, აჭარის აგროსერვისის ცენტრის დირექტორი . ბერიძე და დირექტორის მოადგილე . აბულაძე, ქუთაისის . წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრორექტორი პროფ. . კოპალიანი და პროფ. . ღვინიანიძე, გორის სუხიშვილის უნივერსიტეტის რექტორი პროფ. . სუხიშვილი, შპსლომთაგორასგენერალური დირექტორი . ლაშხი, შპსმარცვალისდირექტორი პროფ. . ზედგენიძე, შპსლაშარელასდირექტორი . ლაშხი, აკადემიის დარგობრივი ეროვნული კოორდინატორები და მათი ჯგუფების წევრები, სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მეცნიერ-მუშაკები, აკადემიის აპარატის თანამშრომელები.

წლიურ საანგარიშო კრებაზე ვრცელი მოხსენება გააკეთა აკადემიის პრეზიდენტმა, აკად. გურამ ალექსიძემ (იხილე ვრცლად ბმულზე). კრების მონაწილეებს მიესალმენ ბატონები . თოფაძე და . ტყემალაძე.

Acad kreba 2016 3კრების დღის წესრიგის მეორე საკითხზე მოხსენებებით გამოვიდნენ აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების აკადემიკოს-მდივნები  აკად. მარგველაშვილიაკად. . გუგუშვილიაკად. . მახარობლიძე, აკად. .ცქიტიშვილიაკად. . ბაღათურიააკად. . ჩაგელიშვილი, აკად. . ქეშელაშვილი.

ძირითადი მოხსენებების შემდეგ  საინტერესო და კვალიფიციური გამოსვლები ჰქონდათ აკად. . ჭითანავას, აკად. . კოღუაშვილს, . ხატიაშვილს, . ლაშხს, . ზედგენიძეს.

          დღის წესრიგის ზემოთ აღნიშნულ საკითხებზე კრებამ მიიღო შესაბამისი დადგენილებები.

      აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტმა აკად. . ჯაფარიძემ კრებას მოახსენა აკადემიაში ჩამოყალიბებული სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების შესახებ, აღინიშნა განყოფილების ძირითადი მიზნები და მისი როლი ქვეყნის სატყეო მეუნეობის განვითარების საქმეში. კრებამ სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივნად დაამტკიცა აკად. რევაზ ჩაგელიშვილი.

 Acad kreba 2016 4

აკადემიის წლიურ საანგარიშო კრებაზე აკადემიის პრეზიდენტმა აკად. გურამ ალექსიძემ დიპლომები გადასცა აგრარულ სფეროში 2016 წლის საუკეთესო ფუნდამენტური, გამოყენებითი და საგანმანათლებლო ხასიათის ნაშრომების ავტორებს - აკად. რ.მახარობლიძეს, აკადემიის წ/კ გ.ნიკოლეიშვილს, აკად. ე.შაფაქიძეს, აკად. ჯ.გუგუშვილს, პროფ. გ.გოგოლს, დოქტორ ზ.ლაშხს, პროფ. ც.სამადაშვილს (ბრძანება კონკურსში გამარჯვებულების შესახებ იხილე  ქვემოთ).

 Acad kreba 2016 5

 

Diplomebi

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com