საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

საქართველო-კორეის რესპუბლიკის ერთობლივი ექსპედიცია

            2017 წლის 15 ივნისს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიას სამუშაო ვიზიტით ეწვია სამხრეთ15 VI 17 Korea 1 კორეის დელეგაცია -  დოქტ. ჰონგ ჯე პარკი (კორეის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აგრობიომრავალფეროვნების ცენტრი), დოქტ. მა კუნჰო (კორეის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აგრობიომრავალფეროვნების ცენტრი), დოქტ. იუნ-სუპ ჩო (კორეის მეხილეობის კვლევითი ცენტრი). სამუშაო ვიზიტი ხორციელდება ერთობლივი პროექტის ფარგლებში, 15 VI 17 Korea 2რომლის მიზანი და ამოცანაა  მცენარეთა გენეტიკური რესურსების გაცვლის, მართვისა და კვლევის ორმხრივი თანამშრომლობის სისტემის განხილვა. საქართველოს მხრიდან შეხვედრაში მონაწილეობს და ექსპედიციას ხელმძღვანელობს  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი აკდ. გ. ალექსიძე; პროეტში საქართველოს მხრიდან მონაწილეობს აგრეთვე დოქტორანტი თ. ეპიტაშვილი. ექსპედიციის ფარგლებში საქართველოს მასშტაბით მოხდება მცენარეთა გენეტიკური რესურსების შეგროვება და კორეის აგრობიომრავალფეროვნების ცენტრის გენბანკში გაგზავნა-შენახვა. 

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com