საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სამეცნიერო კონფერენცია აგროსაინჟინრო მიმართულების საკითხებზე

2017 წლის 03 ოქტომბერს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიამ  “მეცნიერებისა  და ინოვაციების ფესტივალი  2017”-ის აგრარული მეცნიერების დღის ფარგლებში საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინირენგის ფაკულტეტზე  ჩაატარა სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: “ აგრარული სექტორის საინჟინრო-ტექნიკური მომსახურების სრულყოფა”. კონფერენციას ესწრებოდნენ სსმმ აკადემიის, სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის და საქართველოსა გრარული უნივერსიტეტის თანამშრომელები.

კონფერენციას თავმჯდომარეობდა სსმმ აკადემიის პრეზიდენტი  აკად. გურამ ალექსიძე.

კონფერენციაზე წარმოდგენილი იყო შემდეგი მოხსენებები:

1.         საქართველოს აგროსაინჟინრო სამსახურის დღევანდელი მდგომარეობა  და  მისი განვითარების პერსპექტივები.

მომხსენებელი - რევაზმახარობლიძეაკადემიკოსი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია.

2.         სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის საიმედობის  გაზრდის რესურსდამზოგი  ინოვაციური ტექნოლოგიები.

მომხსენებელი ჯემალ კაციტაძე --აკადემიკოსი,  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია.

3.         მეაბრეშუმეობის შრომატევადი პროცესების მექანიზაციის განვითარების პერსპექტივები აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მაგალითზე.

მომხსენებელი ელგუჯა შაფაქიძე --აკადემიკოსი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია.

4.         პლასტიკურ მულჩზე ტრადიციული ტექნოლოგიით მარწყვის წარმოების შედარებითი ეკონომიკური და ენერგეტიკული ანალიზი.

მომხსენებელი ოთარ ქარჩავა -- ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი,  პროფესორი საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი.

5.         საქართველოში ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის ტექნოლოგიების  დანერგვა  შპს   “მექანიზატორისმაგალითზე.

მომხსენებელი ზაზა მახარობლიძე -- ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი,  შპს   “მექანიზატორი”.

6.         სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის აგროსაინჟინრო  სამსახურის მიერ განხორციელებული  პროექტები და პერსპექტივები.

მომხსენებელი ნუგზარ ებანოიძე -- ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორიპროფესორი, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი.

კონფერენციის მუშაობა შეაჯამა აკადემიის პრეზიდენტმა, აკად. . ალექსიძემ, რომელმაც მაღალი ეფასება მისცა წარმოდგენილ მოხსენებებს და წამოაყენა წინადადება, რათა კონფერენციაზე გამოთქმული შენიშვნები და წინადადებები გადაეგზავნოს რეაგირებისათვის საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების და სოფლის მეურნეობის სამინისტროებს.

Konf 3 10 17 1

 

Konf 3 10 17 2

კონფერენციის მუშაობის ამსახველი კადრები

 

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com