საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სსმმ აკადემიის ნამდვილი წევრის (აკადემიკოსად) ასარჩევი კონკურსიის შედეგები

საქართველოს
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
ახალი წევრებით შევსება

 

2017 წლის 28 დეკემბერს ჩატარდა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საერთო კრება შემდეგი დღის წესრიგით:

1.         ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრის (აკადემიკოსად) ასარჩევ კონკუსში (სპეციალობა - 0101 აგრონომია, სპეციალიზაცია 010103 -  “აგროტექნოლოგია”; სპეციალობა - 0415 აგროინჟინერია, სპეციალიზაცია 041502 - “სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია”; სპეციალობა 0104 - “სასურსათო ტექნოლოგია”) მონაწილე კანდიდატების შესახებ.

მომხსენებელი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე.

 

2.         საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგრონომიულ, აგროსაინჟინრო და სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილებების ვაკანტურ ადგილებზე აკადემიკოსების (ნამდვილი წევრების) არჩევნების მაღალორგანიზებულ დონეზე მომზადებისა და ჩატარების მიზნით, აკადემიის პრეზიდენტის ბრძანებით (01/51 16.11.17.) შექმნილი საექსპერტო-საკონკურსო კომისიის დასკვნის შესახებ.

მომხსენებელი: საექსპერტო-საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარე, აკადემიკოსი ნოდარ ჭითანავა.

 

3.         საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგრონომიულ (სპეციალობა 0101 აგრონომია, სპეციალიზაცია 010103 “აგროტექნოლოგია), აგროსაინჟინრო (სპეციალობა 0415 აგროინჟინერია, სპეციალიზაცია 041502 “სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია”) და სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების (სპეციალობა 0104 “სასურსათო ტექნოლოგია”) სამეცნიერო განყოფილებების ვაკანტურ ადგილებზე აკადემიკოსების (ნამდვილი წევრების) არჩევნები.

 

 

             ფარული კენჭისყრის საფუძველზე საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საერთო კრებაზე სამეცნიერო განყოფილებების ვაკანტურ ადგილებზე აკადემიისნამდვილი წევრებად (აკადემიკოსებად) აირჩიეს:

 

აგრონომიულ სამეცნიერო განყოფილებაში - სპეციალობა - 0101 აგრონომია, სპეციალიზაცია 010103 “აგროტექნოლოგია”:

Kopaliani R როლანდ  კოპალიანი - 

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი,  წერეთლის  

სახელმწიფო  უნოვერსიტეტის  რექტორის აპარატის უფროსი,  აგრარული  

ფაკულტეტის სუპტროპიკული  კულტურების დეპარტამენტის  სრული  პროფესორი.

 

 

 

აგროსაინჟინრო  სამეცნიერო  განყოფილებაში - სპეციალობა  0415  აგროინჟინერია,  სპეციალიზაცია  041502  “სოფლის  მეურნეობის    მექანიზაცია” :

Putkaradze Z  ზაურ  ფუტკარაძე-

დოქტორი  (ინფორმაციული  ტექნოლოგიები,  სოფლის   მეურნეობის  მექანიზაცია),  ბათუმის  სახელმწიფო   საზღვაო  აკადემიის ასოცირებული  პროფესორი,   საქართველოს  სოფლის  მეურნეობის   მეცნიერებათა  აკადემიის  აჭარის   სამეცნიერო-საკონსულტაციო  ცენტრის   ხელმძღვანელი.

 

 

 

სოფლის  მეურნეობის  პროდუქტების  შენახვისა  და  გადამუშავების  სამეცნიერო  განყოფილებაში -  სპეციალობა  0104  “სასურსათო ტექნოლოგია” :

Revishvili  თემურ  რევიშვილი-

ტექნიკის  მეცნიერებათა   დოქტორი,  (აიპ)  საქართველოს  აგრარული   უნივერსიტეტის  ჩაის  სუბტროპიკული კულტურებისა  და  ჩაის   მრეწველობის ინსტიტუტის   დირექტორი,   საინჟინრო  ტექნოლოგიური  ლაბორატორიის  ხელმძღვანელი.

 

 

 

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიური საბჭო ულოცავს გამოჩენილ მეცნიერებს აკადემიის ნამდვილ წევრებად (აკადემიკოსებად) არჩევას.

 

= = = = = = = = = = = = = = = = =

 

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com