საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

შეხვედრა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრთან

 

            2018 წლის 01 თებერვალს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში ჩატარდა აკადემიური საბჭოს გაფართოებული სხდომა შემდეგი დღის წესრიგით:

„ინფორმაცია აჭარის ა/რ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ 2017 წელს განხორციელებული  და 2018 წელში განსახორციელებელი პროგრამების შესახებ“, მომხსენებელი აჭარის ა/რ სოფლის მეურნეობის მინისტრი ავთანდილ მესხიძე.

Achara 1თავის მოხსენებაში მინისტრი შეეხო იმ ძირითად პროგრამებს, რომელთა განხორციელება დაიწყო 2017 წელს და გაგრძელდება ან დაიწყება ახალი პროგრამები 2018 წელს. ამ პროექტებს მიეკუთვნება:“აგროსექტორის მდგრადი განვითარება“ (ბიუჯეტი 150000 ლარი) და ქვეპროგრამები, რომელიც შეისწავლის ქარსაფარი ზოლებს, ნიადაგის ეროზიულ პროცესებს, აქტიური მოქალაქეების ადგილობრივ განვითარებისა და ფინანსური მდგარადობის საკითხებს; სამინისტროს ა(ა)იპ აგროპროექტების მართვის ცენტრის პროგრამები (ბიუჯეტი 7211638 ლარი), რომლებიც მოიცავენ - სასათბურე მეურნეობებს, რძის წარმოების რეალიზაციას, ს.მ. მექანიზაციის ტექნიკური საშალებებით ფერმერთა უზრუნველყოფას, ვენახების გაშენებას, ნიადაგის ნაყოფიერების გაზრდას, მეჩაიეობის განვითარების ხელშეწყობას და ა.შ.

ა(ა)იპ აგროსერვისცენტრის პროგრამები: (ბიუჯეტი 3640016 ლარი)აგროსერვისის განვითარება, მეციტრუსეობა, აგრარული ექსტენცია, Achara 2მრ პირუტყვის ჯიშგანახლება და სხვა.  2018 წელს განსახორციელებელი პროგრამებიდან დამსწრე საზოგადოების განსაკუთრებული ინტერესი გამოიწვია ქვეპროგრამამ “ახალი აგრარული ტექნოლოგიებისა და პროექტების დემონსტრირება“, რომელიც აჭარაში მეაბრეშუმეობის აღდგენისა და განვითარების პირველ ნაბიჯებს ეხება. აღნიშნული პროგრამის იდეა და ინიციატივა ეკუთვნის საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიას და მის განხორციელებაში აკადემიის წევრებიც იღებენ აქტიურ მონაწილეობას. პროგრამის ფარგლებში მოეწყობა თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი აბრეშუმის პარკის საწარმო, სადაც ტექნოლოგიური პროცესები ძირითადად განხორციელდება აკადემიაში დამუშავებული მცირე მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებებით.

მინისტრის მოხსენების განხილვაში მონაწილეობა მიიღეს აკადემიის წევრებმა - აკადემიკოსებმა გ. ჯაფარიძემ, ნ. ქარქაშაძემ, ზ. ცქიტიშვილმა, ა. ვაშაკიძემ, ჯ. კაციტაძემ, ჯ. გუგუშვილმა, გ. პაპუნიძემ, ზ. ფუტკარაძემ, თ. ყურაშვილმა, ე. შაფაქიძემ და აკადემიის წევრ-კორესპონდენტმა გ. ნიკოლეიშვილმა.

Achara 3აჭარის არ სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოხსენება და შეხვედრის მიმდინარეობა შეაჯამა აკადემიის პრეზიდენტმა აკად. გ. ალექსიძემ. აღინიშნა, რომ მინისტრი ა. მესხიძე აქტიურად თანამშრომლობს აკადემიასთან. მისი პირადი ძალისხმევით ხორციელდება აჭარაში მეაბრეშუმეობის აღდგენა-განვითარების პროგრამა, მისი ინიციატივით ჩატარდება 2019 წელს აჭარაში, ქ. ბათუმში, გაეროს მეაბრეშუმეობის საერთაშორისო ასოციაციის BACSA- საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, რაც დიდი მოვლენა იქნება არა მარტო რეგიონის, არამედ მთლიანად ქვეყნის სამეცნიერო ცხოვრებაში. მიზანშეწონილია აგრეთვე, რომ სამინისტროს მიერ დაგეგმილ განსახორციელებელ პროექტებში, (გარდა მეაბრეშუმეობისა, სადაც აქტიურად მონაწილეობენ აკადემიის წევრები)   მონაწილეობა მიიღონ აკადემიის წევრებმაც, რომლებიც სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა დარგებს კურირებენ. აღნიშნული ასახულია აგრეთვე სსმმაკადემიასა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შორის გაფორმებულ თანამშრომლობის მემორენდუმში, რომელსაც ხელი მოეწერა 2013 წელს.

 

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com