საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

მრგვალი მაგიდა ეროვნული კოორდინატორების მონაწილეობით

            2018 წლის 27 ივნისს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საკონფერენციო დარბაზში გაიმართა მრგვალი მაგიდა თემაზე: “საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარებაში საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ეროვნული კოორდინატორების ინსტიტუტის როლისა და მნიშვნელობის შესახებ”.Koordinatorebtan 1

მრგვალი მაგიდა შესავალი სიტყვით გახსნა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტმა, აკად. გ. ჯაფარიძემ. მან ხაზი გაუსვა აკადემიაში მოქმედი კოორდინატორების ინსტიტუტის მნიშვნელობას, მათ საქმიანობას სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა სფეროში; აღნიშნა, რომ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზუდიუმთან არსებული ეროვნული კოორდინატორი წარმოადგენსაკადემიასთან ჩამოყალიბებული სპეციალური დარგობრივი ჯგუფის  ხელმძღვანელს, რომლისაქმიანობას ხელმძღვანელობს და კოორდინაციას უწევს შესაბამისი დარგობრივი სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, განყოფილების მიერ დამტკიცებული ეროვნულ კოორდინატორთა სამუშაო გეგმის შესაბამისად.

Koordinatorebtan 2აკად. გ. ჯაფარიძემ გაანალიზა დარგობრივბი ეროვნული კოორდინატორების საქმიანობის როგორც დადებითი, ისე უარყოფითი მხარეები, განმარტა 2013 წელს დამტკიცებული ეროვნული კოორდინატორების დებულება და აღნიშნა მასში ცვლილებების აუცილებლობა.

            მრგვლი მაგიდის მუშაობის პროცესში საქმიანი წინადადებები და განმარტებები გააკეთეს ეროვნულმა კოორდინატორებმა - აკადემიკოსებმა ნ. ჩხარტიშვილმა, რ. მახარობლიძემ, თ. ყურაშვილმა, ი. ვასაძემ, ა. ვაშაკიძემ, ჯ. გუგუშვილმა, ზ. ცქიტიშვილმა, გ. მარგველაშვილმა, თ. რევიშვილმა, ზ. ფუტკარაძემ, რ. კოპალიანმა, მეცნიერებათა დოქტორებმა ა. მესხიშვილმა, ვ. სუხიშვილმა, გ. მაძღარაშვილმა, თ. ღვინიანიძემ, დოქტორმა ნ. კაკაბაძემ.

            ეროვნული კოორდინატორების მნიშვნელობაზე და მათ სამომავლო გეგმებზე ისაუბრეს აკადემიის აკადემიკოს-მდივნის მოვალეობის შემსრულებელმა, აკადემიური დეპარტამენტის უფროსმა აკად. ე. შაფაქიძემ და აკადემიის პრეზიდიუმის მრჩეველმა აკად. ნ. ჭითანავამ.Koordinatorebtan 3

            მრგვალი მაგიდის მონაწილეებს საინტერესო ინფორმაცია მიაწოდა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კავკასიის მთის ინსტიტუტის დირექტორმა, პროფ. ნოე ხოზრევანიძემ. მან დამსწრე საზოგადოებას გააცნო მის ხელთ არსებული აგრარული მიმართულების დარგების მოვლა-მოყვანისა და თანამედროვე ტექნოლოგიებზე შექმნილი 300-ზე მეტი ფილმის ჩამონათვალი და აღნიშნა, რომ მზად არის ამ ფილმების ჩვენებით და შესაბამისი სპეციალისტებით დაეხმაროს ეროვნული კოორდინატორების ჯგუფებს რეგიონებში გამართულ შეხვედრების დროს, აგრეთვე აკადემიასთან არსებულ ფერმერთა და სპეციალისთა სასწავლო ცენტრს.

           Koordinatorebtan 4 აკად. გ. ჯაფარიძემ შეაჯამა რა მრგვალი მაგიდის მუშაობა, კიდევ ერთხელ აღნიშნა აკადემიაში ჩამოყალიბებული დარგობრივი ეროვნული კოორდინატორების ინსტიტუტის მნიშვნელობა, როგორც მეცნიერებასა და სოფლის მეურნეობის წარმოებას შორის ურთიერთკავშირის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფორმა; აღინიშნა, რომ ეს ინსტიტუტი მოითხოვს შემდგომ სრულყოფას, მიზანშეწონილია დებულების ახალი რედაქციის შემუშავება, სადაც გათვალისწინებული იქნება მრგვალ მაგიდაზე გამოთქმული შენიშვნები და წინადადებები და ხაზი გაესვა დარგობრივი სამეცნიერო განყოფილებების როლის გაზრდას და მუშაობის გაუმჯობესებას ეროვნული კოორდინატორების მართვის მიმართულებით.

სსმმ აკადემიის ეროვნული კოორდინატორები მიმართულებების მიხედვით (2018 წელი)

1.         მევენახეობა-მეღვინეობა _ აკადემიკოსი ნოდარ ჩხარტიშვილი _ ბინ.2 31 13 16; მობ. 599 51 88 58; აკად. დოქტ. ლევან უჯმაჯურიძე - ბინ. 223 01 36; მობ. 595 22 22 17;

აკადემიკოსი გურამ პაპუნიძე _ ბინ.2 7 50 21; მობ.599 50 61 25;. ტექნ. მეც. დოქტორი თემურ ღვინიანიძე - მობ. 593 18 83 53; სოფლ. მეურნ. დოქტორი დავით მაღრაძე - ბინ. 224 76 78, მობ. 593 34 10 26;

2.         მეხილეობა - აკადემიკოსი იუზა ვასაძე _ ბინა 2 23 21 51; მობ. 577 40 76 31;

3.         ჩაი და ციტრუსები - აკადემიკოსი ვალერიან ცანავა _ ბინა 6 45 38 (ოზურგეთი-ანასეული); მობ. 599 53 22 25; აკადემიკოსი როლანდ კოპალიანი - მობ. 599 19 65 70;

4.         მინდვრის კულტურები-აკად. წ/კ ოთარ ლიპარტელიანი _ მობ. 599 57 10 51; აკად. ტექნიკის დოქტორი კახა ლაშხი - მობ. 591 91 82 88;

5.         ბოსტნეული კულტურები - ს.მ. მეც. დოქტ. ვალერი სუხიშვილი - ბინ. 0370 273 660; მობ. 599 97 27 02; სოფლ. მეურნ. დოქტ. ნატო კაკაბაძე - მობ. 593 34 67 02;

6.         მცენარეთა დაცვა _ აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე _ ბინ. 2 38 00 16; მობ. 593 20 07 93; სოფლ. მეურნ. მეცნ. დოქტორი შაქრო ყანჩაველი - ბინ.253 50 56, მობ. 577 50 87 92;

7.         მიწათმოქმედება _ სოფლ. მეურნ. მეცნ. დოქტორი გიორგი ბოლღაშვილი - მობ. 599 56 29 45;

8.         სასოფლო-სამეურნეო ეკოლოგია _ აკადემიის წ/კ თამაზ თურმანიძე _

ბინ. 2 38 61 32; მობ. 591 17 04 96; სოფლ. მეურნ. დოქტ. მაია მელაძე - 593 11 81 64;

9.         აგროქიმია-ნიადაგმცოდნეობა - აკად. გოგოლა მარგველაშვილი _ ბინ. 2 38 61 34;

მობ.599 63 14 61; აკად. რეზოჯაბნიძე -მობ. 555 12 64 58;

10.       მიწათსარგებლობა - ეკონ. მეცნ. დოქტ. ანზორ მესხიშვილი - ბინ.222 55 53; მობ. 599 92 55 53;

11.       მეცხოველეობა  - აკადემიკოსი ჯემალ გუგუშვილი _ ბინ. 2 69 40 24; მობ. 577 41 29 23;

12.       აკვებწარმოება _ სოფლ მეურ. მეცნ. დოქტ. იოსებ სარჯველაძე _ ბინ.2 96 87 77; მობ. 599 17 36 20;

13.       ვეტერინარია _ აკადემიკოსი თენგიზ ყურაშვილი _ ბინ. 2 31 48 18;  მობ. 599 58 55 16;

14.       სურსათის უვნებლობა _ აკადემიკოსი ზურაბ ცქიტიშვილი _

   ბინ.2 37 18 52; მობ.577 57 77 71;

15.       მეაბრეშუმეობა _ აკადემიის წ/კ გიორგი ნიკოლეიშვილი _ მობ. 597 31 33 11;

აკადემიკოსი თამაზ კუნჭულია _ ბინ. 2 38 29 28; მობ.599 50 38 16. აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე - ბინ. 223 02 93; მობ. 577 711 775;

16.       სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია  _ აკადემიკოსი რეზო მახარობლიძე _ ბინ. 2 61 00 26; მობ. 599 53 52 82; აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე - ბინ. 223 02 93; მობ. 577 711 775;

17.       სოფლის მეურნეობის ელექტრიფიკაცია და ავტომატიზაცია - აკადემიკოსი არჩილ ვაშაკიძე - ბინა 222 53 53; 577 79 91 91;

18.       სასოფლო-სამეურნეო ჰიდრომელიორაცია _ ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ირაკლი ყრუაშვილი _ ბინა 2 22 22 42; მობ. 555 23 23 73.  

19.       სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების  შენახვა და გადამუშავება  - 

   აკადემიკოსი ნუგზარ ბაღათურია _ ბინ. 2 22 66 46; მობ. 599 43 15 14.

აკადემიკოსი თემურ რევიშვილი_  მობ. 599 53 34 88;

20.       მეტყევეობა _ აკადემიკოსი რევაზ ჩაგელიშვილი _ ბინ.2 23 28 74; მობ. 599 93 96 00; აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე - ბინ. 222 20 47; მობ. 599 54 99 99; ს.მ. მეცნ. დოქტ. გიორგი გაგოშიძე - მობ. 577 112 004; საკად. თენგიზ ურუშაძე - ბინა 210-20-05, მობ. 599-58-25-41; აკადემიის წ/კ თამაზ თურმანიძე _ ბინ. 2 38 61 32; მობ. 591 17 04 96;

21.       მეფუტკრეობა _სოფლ. მეურნ. მეცნ. დოქტორი გიორგი მაძღარაშვილი- ბინა 269 97 06, მობ. 555 390 756, სოფლ. მეურნ. დოქტორი მაია ფეიქრიშვილი - მობ. 593 36 31 29.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com