საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

მეცნიერების მსოფლიო დღე

 

           2018 წლის 09 ნოემბერს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებთა აკადემიაში გაიმათა პრეზიდიუმის გაფართოებული სხდომა, რომელიც მიეძღვნა მეცნიერების მსოფლიო დღეს.

       Mecnierebis dge 2018 12001 წელს „იუნესკოს“ მიერ დაფუძნებული  მეცნიერების მსოფლიო დღე ყოველწლიურად აღინიშნება  მსოფლიო მასშტაბით. ეს დღე დაარსდა მეცნიერების მსოფლიო კონფერენციის შედეგად, რომელიც ასევე „იუნესკოს“ ეგიდით ჩატარდა ქ. ბუდაბეშტში (უნგრეთი) 1999 წელს მეცნიერების საერთაშორისო კავშირის მიერ. ამ თარიღის აღნიშვნა ემსახურება იმ მიზანს, რომ გააცნოს საერთაშორისო საზოგადოებას მეცნიერების როლის აუცილებლობა ქვეყნებში და საერთოდ მსოფლიოში, ეკონომიკური ზრდის და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის მიმართულებით.

აკადემიის პრეზიდიუმის სხდომას გარდა აკადემიის წევრებისა ესწრებოდნენ საქართველოს აგრარული მიმართულების სამეცნიერო და საგანმანათლებლო სფეროების წარმომადგენლები, მეცნიერები, მაგისტები და დოქტორანტები.Mecnierebis dge 2018 2

პრეზიდიუმის სხდომა გახსნა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტმა აკად. გივი ჯაფარიძემ. მან აღნიშნა საერთოდ მეცნიერების როლი ქვეყნების განვითარებასა და წინსვლის მიმართულებით და ამ კუთხით გააშუქა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებთა აკადემიაში  სამეცნიერო საქმიანობის მიმდინარეობა, ძირითადი მიმართულებები,  აკადემიის მიერ შესრულებული არსებული და პერსპექტიული საინვესტიციო პროექტები, აკადემიის სამეცნიერო საქმიანობა რეგიონებში, აკადემიის წევრების მიერ მიმდინარე წელს მომზადებული მონოგრაფიები, პრაქტიკული ხასიათის რეკომენდაციები და სხვა საცნობარო მასალა, აკადემიის მონაწილეობა საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სტრატეგიული მიმართულების დარგების მეცნიერულ უზრუნველყოფაში და ყველა იმ საკითხების მეცნიერულ გადაწყვეტაში, როგორც მთავრობის მრჩეველი აგრარულ საკითხებში, რომელიც აგრარული სფეროს მეცნიერულ უზრუნველყოფას ეხება.

Mecnierebis dge 2018 3შეხვედრის მონაწილეებს მიესალმენ აკადემიკოსები თამაზ კუნჭულია, გოგოლა მარგველაშვილი, ომარ ქეშელაშვილი, ელგუჯა შაფაქიძე, რომლებმაც აღნიშნეს მსოფლიო სამეცნიერო წრეების  და მათ შორის საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებთა აკადემიის დამსახურება და სამეცნიერო წარმატებები აგრარული სფეროს სხვადასხვა დარგებში.


აკად. გივი ჯაფარიძემ მსოფლიო მეცნიერების დღესთან დაკავშირებით აგრარულ სფეროში ნაყოფიერი სამეცნიერო და საგანმანათლებლო საქმიანობაში მიღწეული წარმატებებისათვის აკადემიის საპატიო სიგელებით დააჯილდოვა მეცნიერები:Mecnierebis dge 2018 4

1.      გიორგი ორმოცაძე - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ნიადაგის ნაყოფიერების კვლევითი სამსახურის მთავარი სპეციალისტი, სოფლის მეურნეობის დოქტორი;

2.      გიორგი ღამბაშიძე - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ლაბორატორიის უფროსი, სოფლის მეურნეობის დოქტორი;

3.      კახა სოხაძე - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილე;

4.      გიორგი მიქაძე -  სურსათის ეროვნული სააგენტოს სურსათის უვნებლობის დეპარტამენტის უფროსი;

5.      რევაზ რუსიეშვილი  - ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;

6.      სერგო ლომიძე - სოფლის მეურნეობის და ვეტერინარიის დოქტორი;

7.      ნათია ნაცარაშვილი  - შპს სანტე ჯი-ემ-თი პროდუქტები, ბაქტერიოლოგიური დედოს დამამზადებელი,სოფლის მეურნეობის დოქტორი;

8.      დიმიტრი ნატროშვილი  - ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, სტუ-ს და აგრარული უნივერსიტეტების პროფესორი;

9.      ვლადიმერ მირუაშვილი  - ტექნიკის დოქტორი,  საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის აგროსაინჟინრო კვლევის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი;

10. დავით ორმოცაძე  - ტექნიკის დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი.

2018 წლის მსოფლიო მეცნიერების დღესთან დაკავშირებით საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია ულოცავს წარმატებულ  მეცნიერებს  აგრარულ სფეროში მიღწეული წარმატებებისათვის საპატიო სიგელებით დაჯილდოებას.

 

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com