საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სამეცნიერო ექსპედიცია-სემინარი

სამეცნიერო ექსპედიცია-სემინარი ბიორაციონალური ტექნოლოგიების კვლევით ცენტრში

2018 წლის 17 დეკემბერს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის  ინიციატივით ჩატარდა სამეცნიერო საბჭოს გასვლითი სამეცნიერო ექსპედიცია - სემინარი ბიორაციონალური ტექნოლოგიების კვლევით ცენტრში, რომლის საქმიანობის მიზანია აგრარულ სფეროში, მედიცინასა და ეკოლოგიაში ინოვაციური პროექტების შემუშავება და განხორცილელება.

ცენტრის საქმიანობის  სამომავლო გეგმების შესახებ დეტალური ინფორმაციები გააკეთეს ცენტრის ხელმძღვანელებმა - აკადემიურმა დოქტორმა

ნ. ზაზაშვილმა და მ. ჭიჭაყუამ.

სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის თანამშრომლებთან ერთად მოხსენებებ და რეკომენდაციებით გამოვიდნენ სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი ჯ. გუგუშვილი,   აკადემიკოსი ყურაშვილი და პროფესორი ჯ ნაჭყებია. მოხსენებების ძირითადი მიმართულება იყო ვეტერინარიის დარგში ბიოტექნოლოგიური პრეპარატების გამოყენების მნიშვნელობა, კერძოდ სასოფლო სამეურნეო ცხოველთა დაავადებების მკურნალობასა და პროფილაქტიკაში. 

     ბიორაციონალური ტექნოლოგიების კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელებმა   მადლობა გადაუხადეს აკადემიის წარმომადგენლებს  დახმარების, რეკომენდაციების და მნიშვნელოვანი წინადადებებისათვის, რომელსაც მრავალი წლების განმავლობაში სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სპეციალისტები სამეცნიერო ცენტრთან ერთად ახორციელებენ.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com